۲۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا در تبریز

کد تخفیف 20 هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا در...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا در تبریز، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 117 مورد استفاده شده
tabriz مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا در رشت

کد تخفیف 20 هزار تومانی اولین خرید اُکالا در رشت،...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اولین خرید اُکالا در رشت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالای ۱۰۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 14 مورد استفاده شده
rasht مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۱۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید از اُکالا

کد تخفیف 10 هزار تومانی اولین خرید اُکالا، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی اولین خرید اُکالا، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالای ۵۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 229 مورد استفاده شده
F-0Z06U0 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۴۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا در کرمان

کد تخفیف 40 هزار تومانی اولین خرید اُکالا در کرمان،...ادامه

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی اولین خرید اُکالا در کرمان، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۰۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 384 مورد استفاده شده
7uNFj مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا در یزد

کد تخفیف 20 هزار تومانی اولین خرید اُکالا در یزد،...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اولین خرید اُکالا در یزد، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۷۵ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 151 مورد استفاده شده
YAZD مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ هزار تومان تخفیف اُکالا در کرمان

کد تخفیف 20 هزار تومانی اُکالا در کرمان، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اُکالا در کرمان، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان در کرمان از اُکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 104 مورد استفاده شده
KERMANKO مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ هزار تومان تخفیف اُکالا در قم

کد تخفیف 20 هزار تومانی اُکالا در قم، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اُکالا در قم، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان در قم از اُکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 240 مورد استفاده شده
GHOKO مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ هزار تومان تخفیف اُکالا در سمنان

کد تخفیف 20 هزار تومانی اُکالا در سمنان، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اُکالا در سمنان، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان در سمنان از اُکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 63 مورد استفاده شده
SEMNAKO مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا در قم

کد تخفیف 20 هزار تومانی اُکالا در قم، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اُکالا در قم، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای ۷۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 131 مورد استفاده شده
qom مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف‌های کمتر پسندیده شده‌ی اُکالا

۲۵ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا

کد تخفیف 25 هزار تومانی اولین خرید اُکالا، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی اولین خرید اُکالا، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای ۵۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 1431 مورد استفاده شده
Qbs4a مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۱۵ هزار تومانی اولین خرید اکالا

دریافت کد تخفیف 15 هزار تومانی اولین خرید اکالا، برای...ادامه

دریافت کد تخفیف ۱۵ هزار تومانی اولین خرید اکالا، برای خرید های بالای ۷۵ هزار تومان. برای ورود به سایت اکالا بر روی «مشاهده کد» کلیک و سپس بر روی «رفتن به سایت فروشگاه» کلیک نمایید. خلاصه

تأیید شده 948 مورد استفاده شده
rUbu مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)
فقط در کوتخفیف: این تخفیف توسط کسب‌وکار ویژه کوتخفیف صادر شده است.

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید اکالا

دریافت کد تخفیف 30 هزار تومانی اولین خرید اکالا، برای...ادامه

دریافت کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید اکالا، برای خریدهای بالای ۱۵۰ هزار تومان خلاصه

تأیید شده 2871 مورد استفاده شده
qQoPd5 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)
فقط در کوتخفیف: این تخفیف توسط کسب‌وکار ویژه کوتخفیف صادر شده است.

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی اکالا

50 هزار تومان کد تخفیف بدون محدودیت اولین خرید اکالا،...ادامه

۵۰ هزار تومان کد تخفیف بدون محدودیت اولین خرید اکالا، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۵۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۰۰ هزار تومان بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 4234 مورد استفاده شده
F3FAWD مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ هزار تومان تخفیف اُکالا در کرمان

کد تخفیف 20 هزار تومانی اُکالا در کرمان، بدون محدودیت...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اُکالا در کرمان، بدون محدودیت اولین خرید. با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۷۵ هزارتومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 165 مورد استفاده شده
KERMAN مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید از سوپرمارکت آنلاین اُکالا

کد تخفیف 20 هزار تومانی اولین خرید از سوپرمارکت آنلاین...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اولین خرید از سوپرمارکت آنلاین اُکالا، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۵۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 562 مورد استفاده شده
Saba مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ هزار تومان تخفیف اُکالا در مشهد

کد تخفیف 20 هزار تومان تخفیف اُکالا در مشهد، با...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومان تخفیف اُکالا در مشهد، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای ۱۰۰ هزار تومان از اُکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 250 مورد استفاده شده
MASHKO مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کدها و تخفیف‌های منقضی شده اُکالا

۲۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا

کد تخفیف 20 هزار تومانی اولین خرید اُکالا، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اولین خرید اُکالا، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 448 مورد استفاده شده
ffwcs2 مشاهده کد
منقضی شده

۲۰ هزار تومان تخفیف اُکالا در قم

کد تخفیف 20 هزار تومانی اُکالا در قم، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اُکالا در قم، با استفاده از این کد تخفف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای ۸۰ هزار تومان از اُکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 96 مورد استفاده شده
Cgap مشاهده کد
منقضی شده

۲۰ هزار تومان تخفیف اُکالا

کد تخفیف 20 هزار تومانی اُکالا، بدون محدودیت اولین خرید....ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اُکالا، بدون محدودیت اولین خرید. با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 706 مورد استفاده شده
HYTKY مشاهده کد
منقضی شده

۳۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا

کد تخفیف 30 هزار تومانی اولین خرید اُکالا، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید اُکالا، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالا ۷۵ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 293 مورد استفاده شده
MmfE مشاهده کد
منقضی شده

۳۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید اُکالا در تهران و کرج

کد تخفیف 30 هزار تومانی اولین خرید اُکالا در تهران...ادامه

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید اُکالا در تهران و کرج، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف بر روی سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از اکالا دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 161 مورد استفاده شده
JUBSN مشاهده کد
منقضی شده

سوپرمارکت اینترنتی اُکالا، تجربه خرید آنلاین به ‌یادماندنی برای شما است. شما می‌توانید تمام محصولات و نیازهای روزانه خود را از انواع خواروبار تا همه نوع محصولات سوپرمارکتی، ازجمله انواع مواد غذایی، نوشیدنی و دم‌نوش‌ها، محصولات بهداشتی زیبایی، انواع ابزار و ملزومات را با تخفیف مناسب در فروشگاه اینترنتی اُکالا تهیه کنید. اُکالا، با استفاده از روش‌های پرداخت آسان، ویترین عالی و طرح‌های تخفیفی بی‌نظیر در وب‌سایت، امکان خرید با قیمت و تخفیف مناسب را برای همه مشتریان عزیز به وجود آورده است.
با سوپرمارکت آنلاین اُکالا می‌توانید کالاهای اساسی را با تضمین کمترین قیمت ممکن و بهترین خدمات پس از فروش درب منزلتان تحویل بگیرید. ویترین فروشگاه اینترنتی اُکالا شامل کالاهای اساسی موردنیاز شما در انواع برندها و مارک‌های ایرانی و خارجی باکیفیت و تخفیف عالی است. در این فروشگاه اینترنتی مواد غذایی می‌توانید انواع مارک‌های برنج، چای، روغن، قند و شکر، محصولات پروتئینی و لبنیاتی، انواع حبوبات و ادویه‌جات را به همراه صدها محصول دیگر را در کیفیت و با خدمات عالی به‌صورت اینترنتی و با پرداخت آنلاین یا حضوری، در کمترین بازه زمانی ممکن دریافت کنید. تمام محصولات ارائه‌شده در این سوپرمارکت آنلاین دارای مجوز و استانداردهای لازم از وزارت بهداشت و مراجع مربوطه بوده و تاریخ‌مصرف هر کالای ارسالی به‌صورت مجزا کنترل می‌شود. فروشگاه اینترنتی مواد غذایی اُکالا تضمین می‌کند علاوه بر تخفیف‌های روزانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، بیشترین تخفیف‌ها را با خرید آنلاین از سوپر مارکت آنلاین اُکالا دریافت کنید