کد تخفیف ۴۵ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

45 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 45 هزار...ادامه

۴۵ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۵ هزار تومانی دیجی کالا جت در شهرهای تهران و کرج

15هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت در شهرهای تهران و کرج، با استفاده از این کد تخفیف می توانید...ادامه

۱۵هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت در شهرهای تهران و کرج، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ هزار تومان تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۵۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی شیرینی فروشی دیجی کالا جت

30 هزار تومان کد تخفیف 30 هزار تومانی شیرینی فروشی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی شیرینی فروشی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

۳۵ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید دیجی کالا جت

35 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید...ادامه

۳۵ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید ۳۵ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جتو مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۲ هزار تومانی دیجی کالا جت

۱۲ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۲ هزار تومان تخفیف...ادامه

۱۲ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۲ هزار تومان تخفیف بر روی سفارش های بالای ۸۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف بدون محدودیت اولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی آجیل و شیرینی دیجی کالا جت

۳۰ هزار تومان کد تخفیف خرید آجیل و شیرینی از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف خرید آجیل و شیرینی از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید ۳۰ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۸۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۲ هزار تومانی دیجی کالا جت

۱۲ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۲ هزار تومان تخفیف...ادامه

۱۲ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۲ هزار تومان تخفیف بر روی سفارش های بالای ۸۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف بدون محدودیت اولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۸ هزار تومانی اولین خرید نان از دیجی کالا جت

8 هزار تومان کد تخفیف سفارش نان از دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می...ادامه

۸ هزار تومان کد تخفیف سفارش نان از دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید ۸ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی محصولات پروتئینی دیجی کالا جت

۳۰ هزار تومان کد تخفیف خرید محصولات پروتئینی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف خرید محصولات پروتئینی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی ویژه رستوران های دیجی کالا جت

20 هزار تومان کد تخفیف ویژه رستوران های دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت...ادامه

۲۰ هزار تومان کد تخفیف ویژه رستوران های دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید ۲۰ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی میوه و سبزیجات دیجی کالا جت

20 هزار تومان کد تخفیف میوه و سبزیجات دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت...ادامه

۲۰ هزار تومان کد تخفیف میوه و سبزیجات دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید ۲۰ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۵ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

35 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 35...ادامه

۳۵ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید دیجی کالا جت فعال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی برای اولین خرید از دیجی کالا جت

40 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 40...ادامه

۴۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی خرید آجیل و شیرینی از دیجی کالا جت

30 هزار تومان کد تخفیف خرید آجیل و شیرینی از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف خرید آجیل و شیرینی از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید ۳۰ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

۱۵ هزار تومان کد تخفیف سفارش نان از دیجی کالا جت

15 هزار تومان کد تخفیف سفارش نان از دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می...ادامه

۱۵ هزار تومان کد تخفیف سفارش نان از دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید ۱۵ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
دست پرها

فروشگاه‌های محبوب کاربران

خانومی

انتخاب کاربران

تخفیف از خانومی
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ مارکت

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ مارکت
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ اکسپرس

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ اکسپرس
لیست فروشگاه‌ها

کد تخفیف‌های شاید منقضی شده‌ی دیجی کالا جت

کد تخفیف ۱۵ هزار تومانی اولین خرید نان از دیجی کالا جت

15 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید نان از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید...ادامه

۱۵ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید نان از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ هزار تومان تخفیف در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف برای اولین خرید فعال و ویژه کاربران جدید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ درصدی دیجی کالا جت

40 درصد کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 40 درصد تخفیف تا سقف...ادامه

۴۰ درصد کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ درصد تخفیف تا سقف ۱۲ هزار تومان بصورت مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی دیجی کالا جت

۲۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 هزار تومان...ادامه

۲۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت  و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 100 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از محصولات دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

30 هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تخفیف برای...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان بصورت مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و کاربران جدید که از دیجی کالا جت استفاده کنند قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۵ هزار تومانی دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 15 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 60 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۶۰ هزار تومان از محصولات دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 40 هزار تومان تخفیف دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 70 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۷۰ هزار تومان از محصولات دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 80 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۸۰ هزار تومان از دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تخفیف‌های منقضی شده دیجی کالا جت

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

30 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی خرید نان از دیجی کالا جت

با استفاده کردن از این کد تخفیف می‌توانید از 10 هزار تومان تخفیف در خرید نان از فروشگاه آنلاین دیجی...ادامه

با استفاده کردن از این کد تخفیف می‌توانید از ۱۰ هزار تومان تخفیف در خرید نان از فروشگاه آنلاین دیجی کالا جت برخوردار شوید. لازم به ذکر است که این کد تخفیف دیجی جت بر روی سبد خریدهای بالای ۲۰ هزار تومان قابل اعمال می‌باشد. دیجی کالا جت سامانه فروش نان، شرینی و آجیل، میوه و سبزیجات، محصولات سوپرمارکتی و… می‌باشد. جهت ورود به وبسایت دیجی کالا جت بر روی “کپی” کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۲ هزار تومانی دیجی کالا جت

12 هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید 12...ادامه

۱۲ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت می توانید ۱۲ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی کافه و رستوران دیجی کالا جت

20 هزار تومان کد تخفیف کافه و رستوران دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20...ادامه

۲۰ هزار تومان کد تخفیف کافه و رستوران دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۴۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۸ هزار تومانی نان دیجی کالا جت

8 هزار تومان کد تخفیف نان دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 8 هزار تومان...ادامه

۸ هزار تومان کد تخفیف نان دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۸ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

درباره دیجی کالا جت:

دیجی کالا جت نزدیک ترین سوپرمارکت، نانوایی، پروتئینی، شرینی فروشی و میوه فروشی . در دیجی کالا جت سفارشات خود را زیر یکساعت درب منزل خود تحویل بگیرید.

 

نحوه ثبت، پردازش و ارسال سفارش

ثبت، پردازش و ارسال سفارشات در دیجی کالا جت طی هفت روز هفته مطابق با ساعات کاری فروشگاه های فعال در برنامه است.

بعد از ثبت سفارش این امکان برای کاربر فراهم میشود ظرف مدت ۳۰ الی ۴۵ دقیقه سفارش خود را دریافت نماید.

هزینه ارسال هر سفارش بر اساس آدرس مشتری محاسبه شده و از مشتری دریافت می گردد.

کلیه سفارش‌‏های ثبت شده در برنامه، در صف پردازش قرار می‌گیرند و برای مشتری ظرف ۳۰ الی ۴۵ دقیقه ارسال می شوند. با وجود این، در صورتی که به هر دلیلی فروشگاه امکان تامین کالای مورد سفارش را نداشته باشد ، پشتیبانی دیجی کالاجت با مشتری تماس گرفته و در صورت تایید مشتری، کالای سفارش داده شده با کالای مشابه دیگری جایگزین میشود و یا مبلغ آن در کیف پول حساب کاربری مشتری شارژ می شود .

 

ارسال سفارش

با توجه به مشخص بودن مناطق پوشش دهی فروشگاه ها در دیجی کالا جت، در زمان ثبت آدرس می باید آدرس دقیق نوشتاری با موقعیت دقیق روی نقشه همخوانی داشته باشد. منظور از آدرس نوشتاری، نام محله، خیابان اصلی و فرعی و در انتها پلاک، واحد و طبقه می باشد. در صورت هر گونه مغایرت آدرسی، تصمیم گیری در مورد سفارش شما به عهده دیجی کالا جت خواهد بود. کارشناسان دیجی کالا جت برای بررسی مشکل سفارش با شما تماس خواهند گرفت و در صورت عدم پاسخگویی به تماس و یا اشتباه بودن آدرس، سفارش به فروشگاه ارسال شده و می بایست جهت دریافت سفارش بصورت حضوری به فروشگاه مراجعه کنید. در صورت عدم حضور در بازه زمانی انتخاب شده در آدرس مقصد رویه فوق اجرا خواهد شد.

 

تلفن پشتیبانی:۶۱۹۳۰۵۰۰ – ۰۲۱
پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۲۴

 

همچنین برای مشاهده و دریافت آخرین کد تخفیف های مجموعه های دیگر دیجی کالا در کوتخفیف شامل، کد تخفیف دیجی کالا، دیجی استایل ، کمدا و دیجی فای کافیست از منوی جستجوی استفاده نمایید.

دانشنامه تخفیف

پس از انتخاب فروشگاه و ذخیره تخفیف مورد نظر وارد سایت و یا اپلیکیشن فروشگاه شوید و در قسمت مربوطه کد تخفیف را وارد نمایید.

تخفیف‌ها قبل از انتشار توسط کارشناسان کوتخفیف اعتبار سنجی می‌شود، اما ممکن است در تعداد استفاده کنندگان و در زمان تخفیف از سمت فروشگاه محدودیتی‌هایی وجود داشته باشد.

در کوتخفیف تنها کد تخفیف‌هایی که توسط خود فروشگاه بصورت عمومی منتشر می‌کنند قرار می‌گیرد و از انتشار کد تخفیف‌های یکبار مصرف و منحصر به فرد خودداری می‌نماید. این تخفیف‌ها توسط اپراتورها از منابع اینترنتی جمع آوری و منتشر می‌شوند.

کسب‌وکار محترم می‌تواند از طریق بخش تماس با ما و تکمیل فرم تماس با ما و یا ازطریق ایمیل coposhtiban@cotakhfif.com نسبت به حذف کد تخفیف و یا برند خود اقدام نمایید. عمل حذف معمولا پس از درخواست و بعد از تایید مالکیت کسب‌وکار بصورت فوری انجام می‌شود.