کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی خرید شیرینی دیجی کالا جت

۲۰۰ هزار تومان کد تخفیف خرید شیرینی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار...ادامه

۲۰۰ هزار تومان کد تخفیف خرید شیرینی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی آجیل و شیرینی دیجی کالا جت

30 هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف بدون محدودیت اولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۲ هزار تومانی دیجی کالا جت

12 هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 12 هزار تومان تخفیف...ادامه

۱۲ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۲ هزار تومان تخفیف بر روی سفارش های بالای ۶۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف بدون محدودیت اولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

۴۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار...ادامه

۴۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید دیجی کالا جت فعال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

20 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 هزار...ادامه

۲۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۶۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید دیجی کالا جت فعال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

۴۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰...ادامه

۴۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید دیجی کالا جت فعال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۵ هزار تومانی ویژه خرید نان از دیجی کالا جت

۱۵ هزار تومان کد تخفیف خرید نان از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵...ادامه

۱۵ هزار تومان کد تخفیف خرید نان از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ هزار تومان تخفیف بر روی سفارش های بالای ۳۰ هزار تومان خود از دسته بندی نان در سبد خرید خود دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی خرید میوه و سبزیجات از دیجی کالا جت

۲۰ هزار تومان کد تخفیف میوه و سبزیجات دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰...ادامه

۲۰ هزار تومان کد تخفیف میوه و سبزیجات دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۸۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی خرید محصولات پروتئینی از دیجی کالا جت

۳۰ هزار تومان کد تخفیف خرید محصولات پروتئینی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف خرید محصولات پروتئینی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی ویژه اولین خرید دیجی کالا جت

۴۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰...ادامه

۴۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۵۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید دیجی کالا جت فعال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید محصولات زیبایی و بهداشت دیجی کالا جت

۳۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید محصولات زیبایی و بهداشت دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید محصولات زیبایی و بهداشت دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف بصورت مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید شیرینی قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

دریافت کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت طرح فرصت ارغوانی رایتل

با ارسال کلمه "jet" یا "جت" را به شماره 0920920 با شماره رایتل بصورت پیامک، بعد از ارسال پیامک یک...ادامه

با ارسال کلمه “jet” یا “جت” را به شماره ۰۹۲۰۹۲۰ با شماره رایتل بصورت پیامک، بعد از ارسال پیامک یک کد تخفیف دیجی جت برای خرید اول و به مبلغ ۳۰ هزار تومان برای سفارش‌های بالای ۱۲۰ هزار تومان دریافت خواهید نمود. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید میوه از دیجی کالا جت

۳۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی اولین خرید میوه دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی اولین خرید میوه دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۲۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت  و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی محصولات پروتئینی دیجی کالا جت

۳۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی محصولات پروتئینی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی محصولات پروتئینی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۲۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت  و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۵۰ درصد تخفیف تنقلات دیجی کالا جت

پیشنهاد تخفیف دار تا 50 درصدی محصولات تنقلات دیجی کالا جت، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۵۰ درصدی محصولات تنقلات دیجی کالا جت، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات منتخب دارای تخفیف درصدی دیجی کالا جت را مشاهده و خرید نمایید. برای ورود به سایت دیجی کالا جت می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت دیجی کالا جت شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
دست پرها

فروشگاه‌های محبوب کاربران

خانومی

انتخاب کاربران

تخفیف از خانومی
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ مارکت

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ مارکت
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ اکسپرس

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ اکسپرس
لیست فروشگاه‌ها

کد تخفیف‌های شاید منقضی شده‌ی دیجی کالا جت

کد تخفیف ۱۵ هزار تومانی اولین خرید نان از دیجی کالا جت

15 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید نان از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید...ادامه

۱۵ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید نان از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ هزار تومان تخفیف در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف برای اولین خرید فعال و ویژه کاربران جدید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ درصدی دیجی کالا جت

40 درصد کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 40 درصد تخفیف تا سقف...ادامه

۴۰ درصد کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ درصد تخفیف تا سقف ۱۲ هزار تومان بصورت مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی دیجی کالا جت

۲۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 هزار تومان...ادامه

۲۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت  و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 100 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از محصولات دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

30 هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تخفیف برای...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان بصورت مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و کاربران جدید که از دیجی کالا جت استفاده کنند قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۵ هزار تومانی دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 15 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 60 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۶۰ هزار تومان از محصولات دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 40 هزار تومان تخفیف دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 70 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۷۰ هزار تومان از محصولات دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 80 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۸۰ هزار تومان از دیجی کالا جت دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تخفیف‌های منقضی شده دیجی کالا جت

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی کافه و رستوران دیجی کالا جت

20 هزار تومان کد تخفیف کافه و رستوران دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20...ادامه

۲۰ هزار تومان کد تخفیف کافه و رستوران دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۴۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۸ هزار تومانی نان دیجی کالا جت

8 هزار تومان کد تخفیف نان دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 8 هزار تومان...ادامه

۸ هزار تومان کد تخفیف نان دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۸ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۸ هزار تومانی دیجی کالا جت

18 هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 18 هزار تومان تخفیف...ادامه

۱۸ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۸ هزار تومان تخفیف بر روی سفارش های بالای ۱۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف بدون محدودیت اولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۸ هزار تومانی دیجی کالا جت برای تمامی کاربران

18 هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 18 هزار تومان تخفیف...ادامه

۱۸ هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۸ هزار تومان تخفیف بر روی سفارش های بالای ۱۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف بدون محدودیت اولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی ویژه محصولات پروتئینی دیجی کالا جت

۳۰ هزار تومان کد تخفیف خرید محصولات پروتئینی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف خرید محصولات پروتئینی دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف در سبد خرید خود دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف دیجی کالا جت و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

درباره دیجی کالا جت:

دیجی کالا جت نزدیک ترین سوپرمارکت، نانوایی، پروتئینی، شرینی فروشی و میوه فروشی . در دیجی کالا جت سفارشات خود را زیر یکساعت درب منزل خود تحویل بگیرید.

 

نحوه ثبت، پردازش و ارسال سفارش

ثبت، پردازش و ارسال سفارشات در دیجی کالا جت طی هفت روز هفته مطابق با ساعات کاری فروشگاه های فعال در برنامه است.

بعد از ثبت سفارش این امکان برای کاربر فراهم میشود ظرف مدت ۳۰ الی ۴۵ دقیقه سفارش خود را دریافت نماید.

هزینه ارسال هر سفارش بر اساس آدرس مشتری محاسبه شده و از مشتری دریافت می گردد.

کلیه سفارش‌‏های ثبت شده در برنامه، در صف پردازش قرار می‌گیرند و برای مشتری ظرف ۳۰ الی ۴۵ دقیقه ارسال می شوند. با وجود این، در صورتی که به هر دلیلی فروشگاه امکان تامین کالای مورد سفارش را نداشته باشد ، پشتیبانی دیجی کالاجت با مشتری تماس گرفته و در صورت تایید مشتری، کالای سفارش داده شده با کالای مشابه دیگری جایگزین میشود و یا مبلغ آن در کیف پول حساب کاربری مشتری شارژ می شود .

 

ارسال سفارش

با توجه به مشخص بودن مناطق پوشش دهی فروشگاه ها در دیجی کالا جت، در زمان ثبت آدرس می باید آدرس دقیق نوشتاری با موقعیت دقیق روی نقشه همخوانی داشته باشد. منظور از آدرس نوشتاری، نام محله، خیابان اصلی و فرعی و در انتها پلاک، واحد و طبقه می باشد. در صورت هر گونه مغایرت آدرسی، تصمیم گیری در مورد سفارش شما به عهده دیجی کالا جت خواهد بود. کارشناسان دیجی کالا جت برای بررسی مشکل سفارش با شما تماس خواهند گرفت و در صورت عدم پاسخگویی به تماس و یا اشتباه بودن آدرس، سفارش به فروشگاه ارسال شده و می بایست جهت دریافت سفارش بصورت حضوری به فروشگاه مراجعه کنید. در صورت عدم حضور در بازه زمانی انتخاب شده در آدرس مقصد رویه فوق اجرا خواهد شد.

 

تلفن پشتیبانی:۶۱۹۳۰۵۰۰ – ۰۲۱
پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۲۴

 

همچنین برای مشاهده و دریافت آخرین کد تخفیف های مجموعه های دیگر دیجی کالا در کوتخفیف شامل، کد تخفیف دیجی کالا، دیجی استایل ، کمدا و دیجی فای کافیست از منوی جستجوی استفاده نمایید.

دانشنامه تخفیف

پس از انتخاب فروشگاه و ذخیره تخفیف مورد نظر وارد سایت و یا اپلیکیشن فروشگاه شوید و در قسمت مربوطه کد تخفیف را وارد نمایید.

تخفیف‌ها قبل از انتشار توسط کارشناسان کوتخفیف اعتبار سنجی می‌شود، اما ممکن است در تعداد استفاده کنندگان و در زمان تخفیف از سمت فروشگاه محدودیتی‌هایی وجود داشته باشد.

در کوتخفیف تنها کد تخفیف‌هایی که توسط خود فروشگاه بصورت عمومی منتشر می‌کنند قرار می‌گیرد و از انتشار کد تخفیف‌های یکبار مصرف و منحصر به فرد خودداری می‌نماید. این تخفیف‌ها توسط اپراتورها از منابع اینترنتی جمع آوری و منتشر می‌شوند.

کسب‌وکار محترم می‌تواند از طریق بخش تماس با ما و تکمیل فرم تماس با ما و یا ازطریق ایمیل coposhtiban@cotakhfif.com نسبت به حذف کد تخفیف و یا برند خود اقدام نمایید. عمل حذف معمولا پس از درخواست و بعد از تایید مالکیت کسب‌وکار بصورت فوری انجام می‌شود.