کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی خانومی

40 هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید 40 هزار تومان...ادامه

۴۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۸۰ هزار تومانی اولین خرید خانومی

80 هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید 80 هزار تومان...ادامه

۸۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۸۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۴۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰۰ هزار تومانی اولین خرید خانومی

200 هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید 200 هزار تومان...ادامه

۲۰۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۲۰۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲ میلیون تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۶۰ هزار تومانی اولین خرید خانومی

160 هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید 160 هزار تومان...ادامه

۱۶۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۱۶۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۸۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۷۰ هزار تومانی اولین خرید محصولات تقویت مژه و ابرو خانومی

70 هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید محصولات تقویت مژه و ابرو خانومی، با استفاده از این کد تخفیف...ادامه

۷۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید محصولات تقویت مژه و ابرو خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۷۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۶۰ هزار تومانی محصولات برند عطر و ادکلن اجمل خانومی

60 هزار تومان کد تخفیف جدبد محصولات برند عطر و ادکلن اجمل خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در...ادامه

۶۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد محصولات برند عطر و ادکلن اجمل خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۶۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۳۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۶۰ هزار تومانی اولین خرید محصولات کرم ضد آفتاب خانومی

60 هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید 60 هزار تومان...ادامه

۶۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۶۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۵۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۵ هزار تومانی کرم لیفت صورت + ماسک صورت خانومی

35 هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید کرم لیفت صورت + ماسک صورت خانومی، با استفاده از این کد...ادامه

۳۵ هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید کرم لیفت صورت + ماسک صورت خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۳۵  هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۴۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۶۵ هزار تومانی سایه چشم + ریمل+ خط چشم خانومی

65 هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید سایه چشم + ریمل+ خط چشم خانومی، با استفاده از این کد...ادامه

۶۵ هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید سایه چشم + ریمل+ خط چشم خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۶۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۷۰ هزار تومانی کرم پودر+ کانسیلر+ پنکیک خانومی

70 هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید کرم پودر+ کانسیلر+ پنکیک خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در...ادامه

۷۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید کرم پودر+ کانسیلر+ پنکیک خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۷۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید محصولات ژل شستشوی صورت خانومی

30 هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید محصولات ژل شستشوی صورت خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در...ادامه

۳۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید محصولات ژل شستشوی صورت خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۴۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۶۰ هزار تومانی اولین خرید محصولات آبرسان و مرطوب کننده خانومی

60 هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید محصولات آبرسان و مرطوب کننده خانومی، با استفاده از این کد تخفیف...ادامه

۶۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید محصولات آبرسان و مرطوب کننده خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۶۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۵۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۶۰ هزار تومانی اولین خرید محصولات میسلار خانومی

60 هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید محصولات میسلار خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می...ادامه

۶۰ هزار تومان کد تخفیف جدبد اولین خرید محصولات میسلار خانومی، با استفاده از این کد تخفیف در خانومی می توانید ۶۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۵۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف ویژه اولین خرید می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۵۰ درصد تخفیف محصولات ساین اسکین خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا ۵۰ درصدی محصولات ساین اسکین خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۵۰ درصدی محصولات ساین اسکین خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات منتخب دارای تخفیف درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۵۰ درصد تخفیف محصولات فیس دوکس خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا ۵۰ درصدی تخفیف محصولات فیس دوکس خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۵۰ درصدی تخفیف محصولات فیس دوکس خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات منتخب دارای تخفیف درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
دست پرها

فروشگاه‌های محبوب کاربران

خانومی

انتخاب کاربران

تخفیف از خانومی
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ مارکت

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ مارکت
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ اکسپرس

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ اکسپرس
لیست فروشگاه‌ها

کد تخفیف‌های شاید منقضی شده‌ی خانومی

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اولین خرید از خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 100 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از خانومی دریافت کنید. این کد تخفیف برای اولین سفارش می باشد. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی خرید شامپو از خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 30 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰ هزار تومان از خانومی دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۵۰ درصدی خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 درصد تخفیف تا سقف 12500 تومان از فروشگاه اینترنتی خانومی دریافت...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ درصد تخفیف تا سقف ۱۲۵۰۰ تومان از فروشگاه اینترنتی خانومی دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف تا ۵۰ درصدی خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید تا 50 درصد تخفیف تا سقف 40 هزار تومان از خانومی دریافت...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید تا ۵۰ درصد تخفیف تا سقف ۴۰ هزار تومان از خانومی دریافت کنید. این کد تخفیف برای ۲۰۰ نفر اول %۵۰، برای ۲۰۰ نفر دوم %۴۰، برای ۲۰۰ نفر سوم %۳۰، برای ۲۰۰ نفر چهارم %۲۰ و برای ۲۰۰ نفر پنجم %۱۰ قابل اعمال می باشد. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی منتخب محصولات خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 100 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از منتخب محصولات فروشگاه اینترنتی خانومی دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی لوازم آرایشی خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 50 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۵۰ هزار تومان از خانومی دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تخفیف‌های منقضی شده خانومی

اولی خرید دومی رایگان محصولات سینره خانومی

پیشنهاد تخفیف دار اولی خرید دومی رایگان محصولات سینره خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار اولی خرید دومی رایگان محصولات سینره خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات منتخب دارای تخفیف درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۵۰ درصدی محصولات پرفروش خانومی

50 درصد کد تخفیف محصولات پرفروش خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 درصد تخفیف تا سقف...ادامه

۵۰ درصد کد تخفیف محصولات پرفروش خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ درصد تخفیف تا سقف ۳۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف برای تمامی کاربران فعال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۵۰ درصد تخفیف محصولات دیپ سنس خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا 50 درصدی محصولات دیپ سنس خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۵۰ درصدی محصولات دیپ سنس خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات منتخب دارای تخفیف درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

۱ خرید + همان کالا هدیه خانومی

پیشنهاد تخفیف دار هرچی بخری همان هدیه در خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات منتخب...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار هرچی بخری همان هدیه در خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات منتخب دارای ویژگی ۱ خرید + ۱ هدیه خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی خانومی

100 هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای...ادامه

۱۰۰ هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۴۰۰ هزار تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

خانومی اولین و جامع ترین فروشگاه اینترنتی تخصصی آرایشی بهداشتی و عطر است که با بهره گیری از پرسنل کارآزموده، جوان و با نشاط فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده است.

خانومی نمایندگی رسمی بیش از ۲۵۰ برند آرایشی بهداشتی و مراقبتی را داراست و تمامی محصولات را بدون واسطه، مستقیماً از تولید کننده اصلی و یا وارد کننده رسمی برند دریافت نموده و عرضه می نماید، به این ترتیب اصالت کالا، قیمت و تاریخ انقضای درست محصول با اطمینان توسط خانومی تضمین می شود.
خانومی با تنوعی بالغ بر ۲۰ هزار کالای آرایشی بهداشتی امکان انتخاب بهترین محصولات از مجموعه کاملی از برترین برندهای ایرانی و بین المللی فراهم آورده است و با ارائه تصویر و توضیحات تخصصی و دقیق درباره هر کالا، ثبت نظرات کاربران و امکان بازگشت کالا، انتخاب را برای مشتری آسان نموده است و روزانه محصولات در بسته بندی های جذاب و زیبا در زمان درخواست شده، برای مشتریان سراسر کشور ارسال می شود. ما در تمامی قدم های انتخاب درست کالا و خرید تا اطمینان از صحت کالای دریافت شده و کسب رضایت مشتری، در کنار شما هستیم و امور مشتریان خانومی همواره آماده پاسخگویی و رفع مشکلات همراهان خود است.

دانشنامه تخفیف

پس از انتخاب فروشگاه و ذخیره تخفیف مورد نظر وارد سایت و یا اپلیکیشن فروشگاه شوید و در قسمت مربوطه کد تخفیف را وارد نمایید.

تخفیف‌ها قبل از انتشار توسط کارشناسان کوتخفیف اعتبار سنجی می‌شود، اما ممکن است در تعداد استفاده کنندگان و در زمان تخفیف از سمت فروشگاه محدودیتی‌هایی وجود داشته باشد.

سیاست کلی کوتخفیف حمایت از کسب‌وکارها، کمک به تبلیغات و بازدهی حداکثری کمپین‌های تبلیغاتی با نمایش تخفیف‌های فروشگاه به کاربران می‌باشد. در کوتخفیف تنها کد تخفیف‌هایی که توسط خود فروشگاه بصورت عمومی منتشر می‌کنند قرار می‌گیرد و از انتشار کد تخفیف‌های یکبار مصرف و منحصر به فرد خودداری می‌نماید. این تخفیف‌ها توسط اپراتورها از منابع اینترنتی جمع آوری و منتشر می‌شوند.

کسب‌وکار محترم می‌تواند از طریق بخش تماس با ما و تکمیل فرم تماس با ما و یا ازطریق ایمیل coposhtiban@cotakhfif.com نسبت به حذف کد تخفیف و یا برند خود اقدام نمایید. عمل حذف معمولا پس از درخواست و بعد از تایید مالکیت کسب‌وکار بصورت فوری انجام می‌شود.