تا ۵۰ درصد تخفیف حراج بزرگ اسفند، نصف قیمت قسطی بخر خانومی

پیشنهاد تخفیف دارتا 50 درصد تخفیف حراج بزرگ اسفند، نصف قیمت قسطی بخر خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی...ادامه

پیشنهاد تخفیف دارتا ۵۰ درصد تخفیف حراج بزرگ اسفند، نصف قیمت قسطی بخر خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی و تنها با ورود به سایت خانومی میتوانید تخفیف های درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای مشاهده تخفیف های محصولات خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۶۰ هزار تومانی خانومی برای خریدهای بالای ۸۰۰ هزار تومان

60 هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید 60 هزار تومان تخفیف برای...ادامه

۶۰ هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید ۶۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۸۰۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۵۰ هزار تومانی خانومی ویژه اولین خرید

15 هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید 150 هزار تومان تخفیف برای...ادامه

۱۵ هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید ۱۵۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۶۰۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی اولین خرید خانومی

۱۰۰ هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید ۱۰۰ هزار تومان تخفیف برای...ادامه

۱۰۰ هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید ۱۰۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۶۰ درصد تخفیف محصولات منتخب برند مدیلن خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا 60 درصد تخفیف محصولات منتخب برند مدیلن خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی و تنها با...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۶۰ درصد تخفیف محصولات منتخب برند مدیلن خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی و تنها با ورود به سایت خانومی میتوانید تخفیف های درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای مشاهده تخفیف های محصولات خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۸۰ هزار تومانی خانومی

80 هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید 80 هزار تومان تخفیف برای...ادامه

۸۰ هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید ۸۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۴۰۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۶۰ درصد تخفیف محصولات دور چشم خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا 60 درصد تخفیف محصولات دور چشم خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی و تنها با...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۶۰ درصد تخفیف محصولات دور چشم خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی و تنها با ورود به سایت خانومی میتوانید تخفیف های درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای مشاهده تخفیف های محصولات خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۵۰ درصد تخفیف محصولات خارجی خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا 50 درصد تخفیف محصولات خارجی خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف خانومی می توانید...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۵۰ درصد تخفیف محصولات خارجی خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف خانومی می توانید محصولات منتخب دارای تخفیف درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

دریافت تا ۱۰۰ درصد کد تخفیف در حراج آخر فصل خانومی

در جشنواره آخر فصل خانومی می‌توانید با انتخاب از بین توپ‌ها، یک کد تخفیف 15 تا 100 درصدی بصورت تصادفی...ادامه

در جشنواره آخر فصل خانومی می‌توانید با انتخاب از بین توپ‌ها، یک کد تخفیف ۱۵ تا ۱۰۰ درصدی بصورت تصادفی دریافت کنید. هر فرد ۱ شانس شرکت دارد و با دعوت دوستان می‌تواند شانس‌های بیشتری برای دریافت کدهای تخفیف جدید داشته باشد. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۷۰ درصد تخفیف حراج آخر فصل تابستان خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا 70 درصد تخفیف حراج آخر فصل تابستان خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۷۰ درصد تخفیف حراج آخر فصل تابستان خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات منتخب دارای تخفیف درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۵۰ درصد تخفیف منتخب محصولات برند کالیستا خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا 50 درصد تخفیف منتخب محصولات برند کالیستا خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۵۰ درصد تخفیف منتخب محصولات برند کالیستا خانومی، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف می توانید محصولات منتخب دارای تخفیف درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۵۰ درصد تخفیف منتخب محصولات برند لامینین خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا 50 درصد تخفیف منتخب محصولات برند لامینین خانومی. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۵۰ درصد تخفیف منتخب محصولات برند لامینین خانومی. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۷۰ درصد تخفیف محصولات منتخب انبارتکانی خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا 70 درصد تخفیف محصولات منتخب انبارتکانی خانومی. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۷۰ درصد تخفیف محصولات منتخب انبارتکانی خانومی. برای ورود به سایت خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰ درصدی محصولات ریمل خانومی

10 درصد کد تخفیف محصولات ریمل خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 درصد تخفیف دریافت کنید....ادامه

۱۰ درصد کد تخفیف محصولات ریمل خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ درصد تخفیف دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۲ درصدی محصولات تقویت کننده مژه و ابرو خانومی

۱۲ درصد کد تخفیف محصولات تقویت کننده مژه و ابرو خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۲...ادامه

۱۲ درصد کد تخفیف محصولات تقویت کننده مژه و ابرو خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۲ درصد تخفیف دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
دست پرها

فروشگاه‌های محبوب کاربران

خانومی

انتخاب کاربران

تخفیف از خانومی
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ مارکت

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ مارکت
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ اکسپرس

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ اکسپرس
لیست فروشگاه‌ها

کد تخفیف‌های شاید منقضی شده‌ی خانومی

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اولین خرید از خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 100 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از خانومی دریافت کنید. این کد تخفیف برای اولین سفارش می باشد. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۶۰ هزار تومانی اولین خرید خانومی

60 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 60 هزار تومان تخفیف...ادامه

۶۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۶۰ هزار تومان تخفیف دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۸۰ هزار تومانی خانومی

80 هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 80 هزار تومان تخفیف برای سبدهای...ادامه

۸۰ هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۸۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۴۰۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۵۰ درصدی خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 درصد تخفیف تا سقف 12500 تومان از فروشگاه اینترنتی خانومی دریافت...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ درصد تخفیف تا سقف ۱۲۵۰۰ تومان از فروشگاه اینترنتی خانومی دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی خرید شامپو از خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 30 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰ هزار تومان از خانومی دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

۲۰۰ هزار تومان کد تخفیف اولین خرید خانومی

۲۰۰ هزار تومان کد تخفیف جدید اولین خرید خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰۰ هزار تومان...ادامه

۲۰۰ هزار تومان کد تخفیف جدید اولین خرید خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱ میلیون تومان در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف تا ۵۰ درصدی خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید تا 50 درصد تخفیف تا سقف 40 هزار تومان از خانومی دریافت...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید تا ۵۰ درصد تخفیف تا سقف ۴۰ هزار تومان از خانومی دریافت کنید. این کد تخفیف برای ۲۰۰ نفر اول %۵۰، برای ۲۰۰ نفر دوم %۴۰، برای ۲۰۰ نفر سوم %۳۰، برای ۲۰۰ نفر چهارم %۲۰ و برای ۲۰۰ نفر پنجم %۱۰ قابل اعمال می باشد. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی منتخب محصولات خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 100 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از منتخب محصولات فروشگاه اینترنتی خانومی دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی لوازم آرایشی خانومی

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 50 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۵۰ هزار تومان از خانومی دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۷۰ هزار تومانی خانومی

70 هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 70 هزار تومان تخفیف برای سبدهای...ادامه

۷۰ هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۷۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۵۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تخفیف‌های منقضی شده خانومی

تا ۷۰ درصد تخفیف جشنواره قلب قلبی خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا ۷۰ درصد تخفیف جشنواره قلب قلبی خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی و تنها با ورود به...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۷۰ درصد تخفیف جشنواره قلب قلبی خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی و تنها با ورود به سایت خانومی میتوانید تخفیف های درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای مشاهده تخفیف های محصولات خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید.

خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۵۰ درصدی خرید اول خانومی

50 درصد کد تخفیف خرید اول خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید 50 درصد تخفیف دریافت...ادامه

۵۰ درصد کد تخفیف خرید اول خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید ۵۰ درصد تخفیف دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۲ هزار تومانی خانومی

با حداقل خرید 100 هزار تومان از محصولات آرایشی بهداشتی خانومی، می‌توانید با وارد کردن این کد، 42 هزار تومان...ادامه

با حداقل خرید ۱۰۰ هزار تومان از محصولات آرایشی بهداشتی خانومی، می‌توانید با وارد کردن این کد، ۴۲ هزار تومان تخفیف دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

تا ۷۰ درصد تخفیف جشنواره قلب قلبی خانومی

پیشنهاد تخفیف دار تا 70 درصد تخفیف جشنواره قلب قلبی خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی و تنها با ورود...ادامه

پیشنهاد تخفیف دار تا ۷۰ درصد تخفیف جشنواره قلب قلبی خانومی، بدون نیاز به کد تخفیف خانومی و تنها با ورود به سایت خانومی میتوانید تخفیف های درصدی خانومی را مشاهده و خرید نمایید. برای مشاهده تخفیف های محصولات خانومی می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت خانومی شوید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۵۰ هزار تومانی اولین خرید خانومی

150 هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید 150 هزار تومان تخفیف برای...ادامه

۱۵۰ هزار تومان کد تخفیف خانومی، با استفاده از این کد تخفیف خانومی می توانید ۱۵۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۶۰۰ هزار تومان دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف خانومی و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

استفاده از کد تخفیف فروشگاه اینترنتی خانومی

در دنیای پررونق فروشگاه‌های آنلاین، استفاده از کدهای تخفیف به منظور جذب و نگه‌داشت مشتریان بسیار مهم است. یکی از فروشگاه‌های آنلاین محبوب، فروشگاه اینترنتی خانومی است که با ارائه کدهای تخفیف ویژه، برای محصولات بانوان امکان خرید آنلاین محصولات با کیفیت را فراهم می‌کند. در این مقاله، به بررسی فواید استفاده از کد تخفیف فروشگاه اینترنتی خانومی خواهیم پرداخت و خواهیم نشان داد که چگونه استفاده از این کد تخفیف می‌تواند برای مشتریان فواید بسیاری را به همراه داشته باشد.

بهره‌مندی از تخفیفات ویژه:
یکی از بزرگترین فواید استفاده از کدهای تخفیف فروشگاه اینترنتی خانومی، امکان بهره‌برداری از تخفیفات ویژه است. این کدها به مشتریان این فروشگاه اینترنتی اجازه می‌دهند تا با وارد کردن آنها در مرحله پرداخت، از تخفیف‌های انحصاری و ویژه بهره‌مند شوند. این تخفیفات می‌توانند به صورت درصدی یا مقدار ثابت اعمال شده و به مشتریان کمک می‌کنند تا هزینه خرید خود را به طرز قابل توجهی کاهش دهند.

صرفه‌جویی در هزینه:
یکی از اصلی‌ترین فواید استفاده از کد تخفیف فروشگاه اینترنتی خانومی، صرفه‌جویی در هزینه خرید است. با استفاده از این کدها، مشتریان می‌توانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمتی کمتر از قیمت اصلی خریداری کنند. این موضوع به ویژه برای زنانی که به دنبال روزمره کردن هزینه‌های خرید خود هستند، بسیار جذاب است و می‌تواند باعث افزایش قدرت خرید و رضایت آن‌ها شود.

دسترسی به تخفیفات اختصاصی:
یکی دیگر از فواید استفاده از کد تخفیف فروشگاه اینترنتی خانومی، دسترسی به تخفیفات اختصاصی است. این فروشگاه برای مشتریان خود تخفیفات ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد که تنها با استفاده از کدهای تخفیف خانومی قابل دسترسی هستند. این تخفیفات اختصاصی معمولاً برای محصولات مشخص یا برای فصل‌ها و مناسبت‌های خاص ارائه می‌شوند. با استفاده از این کدها، زنان می‌توانند از تخفیفات اختصاصی در خرید لوازم آرایشی و بهداشتی و دیگر محصولات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

افزایش رضایت مشتریان:
استفاده از کد تخفیف خانومی باعث افزایش رضایت مشتریان می‌شود. این کدها به مشتریان احساس ارزشمند بودن می‌دهند و به آن‌ها امکان می‌دهند تا با ارزانترین قیمت ممکن، محصولات مورد علاقه خود را تهیه کنند. رضایت مشتریان در نتیجه، باعث ایجاد ارتباط مستقیم بین فروشگاه و مشتری می‌شود و به طور مستقیم بر تکرار خرید و وفاداری به برند خانومی تأثیر مثبت می‌گذارد.

جمع‌بندی:
استفاده از کد تخفیف فروشگاه خانومی باعث صرفه‌جویی در هزینه خرید، دسترسی به تخفیفات اختصاصی، افزایش رضایت مشتریان و ارتباط مستقیم با مشتریان می‌شود. زنان می‌توانند با استفاده از این کدها، خرید آنلاین را به یک تجربه خرید خوشایند تبدیل کنند و از مزایای ویژه‌ای بهره‌مند شوند. بنابراین، استفاده از کد تخفیف فروشگاه اینترنتی خانومی به عنوان یک راهکار هوشمندانه در خرید آنلاین برای زنان، بسیار توصیه می‌شود.

 

خانومی

خانومی اولین و جامع ترین فروشگاه اینترنتی تخصصی آرایشی بهداشتی و عطر است که با بهره گیری از پرسنل کارآزموده، جوان و با نشاط فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده است.

خانومی نمایندگی رسمی بیش از ۲۵۰ برند آرایشی بهداشتی و مراقبتی را داراست و تمامی محصولات را بدون واسطه، مستقیماً از تولید کننده اصلی و یا وارد کننده رسمی برند دریافت نموده و عرضه می نماید، به این ترتیب اصالت کالا، قیمت و تاریخ انقضای درست محصول با اطمینان توسط خانومی تضمین می شود.
خانومی با تنوعی بالغ بر ۲۰ هزار کالای آرایشی بهداشتی امکان انتخاب بهترین محصولات از مجموعه کاملی از برترین برندهای ایرانی و بین المللی فراهم آورده است و با ارائه تصویر و توضیحات تخصصی و دقیق درباره هر کالا، ثبت نظرات کاربران و امکان بازگشت کالا، انتخاب را برای مشتری آسان نموده است و روزانه محصولات در بسته بندی های جذاب و زیبا در زمان درخواست شده، برای مشتریان سراسر کشور ارسال می شود. ما در تمامی قدم های انتخاب درست کالا و خرید تا اطمینان از صحت کالای دریافت شده و کسب رضایت مشتری، در کنار شما هستیم و امور مشتریان خانومی همواره آماده پاسخگویی و رفع مشکلات همراهان خود است.

خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از خانومی

لوازم آرایش ابرو: ریمل ابرو، مداد و ماژیک ابرو، سایه ابرو و ژل و تقویت ابرو (برند: اسکالپیا، الی ژن، الیت، ایروکس، باریج اسانس، بل، بی یو، دبورا، دوسه، رومنز، سسدرما، فرساس، فولیکا، گاش، لامینین، لوناسی، میبلین، مینی استار، میو، هلیا برین، یورن و…)

لوازم آرایش لب: رژ لب، مداد و خط لب، مرطوب کننده و بالم لب (برند: اتود، ال ای، اسنس، آلیس، ایزابل دوپونت، این لی، بالکو، ایگو، بایودرما، بل، بی یو، جویل، دکتر ژیلا، دوسه، سبامد، سیترای، کامان، کالیستا، کیس بیوتی، گلدن رز، لبلو، والانسی، یور، نئودرم، هیدرودرم و…)

لوازم آرایش ناخن: ناخن مصنوعی، لاک ناخن، مراقبت ناخن، لاک پاک کن و ابزار پدیکور و مانیکور (برند: اتود، آتوسا رویال، استایکس، اسنس، اکسیژن، آنی، این سی، این لی، بورژوا، بی بی لند، پاستل، دافی، دبورا، دنی وان، فدک ویهان، کژال، لیلین، نود کالر، هدی بیوتی، وایب، یونی لند و…)

لوازم و ابزار آرایشی: براش و پد آرایشی، تراش، مژه مصنوعی و چسب مژه، کیف آرایش، موچین و قیچی، آینه جیبی و رومیزی، برس و شانه مو، ابزار آرایش چشم و ابرو، حوله و ظروف آرایشی بهداشتی (برند: آدین چرم، اسنس، اکسیژن، بن نای، بورژوا، پالورا، پرومکس، سپتونا، زیبت، فلورمار، کریستیان بیوتی، کریستال دایموند، مک، میبلین، مادام کوکو، میچانو، نیوا، هدی بیوتی، یورن و…)

لوازم بادی میکاپ: برنزه کردن و اتوبرنز، تاتو موقت، شیمر و هایلایت بدن و پوشاننده بدن (برند: آرت دکو، الارو، باریچ اسانس، بی یلندا، بیوتی اسکین، پریم، ژنو بایوتیک، سایکلکس، سی گل، کناد، گلدن رز، لتی، هیدرودرم و وت اند وایلد)

برنزه کردن و اتوبرنز: افترسان، روغن و لوسیون برنزه کننده و اتوبرنز (برند: الارو، باریچ اسانس، سایکلکس، کناد و وت اند وایلد)

لوازم و ست‌های آرایشی: ست آرایشی (برند: پویا، فلورمار، کالیستا و مای)

لوازم آرایش صورت: کرم پودر، پنکک، کرم BB و کرم CC، کانسیلر، پرایمر آرایشی، رژگونه، کانتورینگ و هایلایتر و فیکساتور آرایش (برند: ا وی اس، آدور کوین، آرت دکو، آردن، اریکه، اس وی آر، استایو، اسنس، ال ای، الارو، الیت، آلیس، ام کیو، آموتیا، اوتی، اوسرین، اون، آی کر، ایزابل دپونت، ایزادورا، ایفسن، این لی، ایوروشه، باباریا، بادی شاپ، بیول، پریم، دبورا، رولوشن، ریمل لاندن، سی گل، سینره، شون، فارماسی، فلورمار، کاپریس، کالیستا، گلدن رز، لورال، مای، میبلین، نوت، نیوا و…)

لوازم آرایش چشم: ریمل، سایه چشم، مداد و خط چشم، لنز و تقویت مژه (برند: اپکس، آتوسا رویال، آدور، آدور کوین، آر تی اس، آرت دکو، آرکانسیل، اسنس، اکسیلیا، ال ای، الگانس، الیت، الیزا ماتیک، آلیس، ام تو بیوتی، آموتیا، انرژی کازمتیکس، اوتی، اوریف لیم، آی کر، وت اند وایلد، وچه، یور، نیکس، نوت، میسلین، میبلین، منهتن، مای، مارشال، لورال، گلدن رز، کالیستا، کاپریس، کاپرا، فلورمار، شون، سینره، ریمل لاندن، رولوشن و…)

لوازم لوکس (برند: ال ای، آموتیا، ایزادورا، جویل، دوسه، فرابیوتی، مپ بوته، میشا و نوت)

لوازم و سایر: محصولات مناسب پوست چرب، درخشش در مهمانی، آرایش مات، آرایش و زیبایی برنز و زیرساز آرایش (برند: کودکلا، آرت دکو، لاکتویت، نوروا، الارو، گلدن رز، کالیستا، فلورمار، مارشال، میبلین، ریمل لاندن، کاپریس، دبی، دوسه، شون، لورال، این لی، بی یو، لتی، اوسرین، بایودرما، بلور دیزاین، لاروش پوزای و…)

انواع کد تخفیف خانومی

خرید همیشه با تخفیف لذت دارد و اگر شما خریدهای خود را از اینترنت و به خصوص از طریق فروشگاه خانومی انجام میدهید، نیازمند کد تخفیف هستید که در ادامه توضیحاتی درباره این کد تخفیف ها ارائه شده:

کد تخفیف اولین خرید خانومی

کد تخفیف های اولین خرید خانومی تنها برای کاربرانی که تا به حال خرید نداشته و یا به تازگی عضو خانومی شده اند قابل استفاده است. لازم به ذکر است که اگر حساب شما غیراول و کد تخفیف شما اولین خرید می‌باشد، با شماره همراه جدید می‌توانید حساب اولین خرید ساخته و از تخفیف برخوردار شوید.

 

کد تخفیف غیراول خانومی

کدهای تخفیف غیراول محدودیتی نداشته و همه کاربران (اول و یا غیراول) می‌توانند از آن استفاده کنند.

 

کد تخفیف محصولات منتخب خانومی

جدیدترین کد تخفیف خانومی برای محصولات ویژه و پرفروش شامل کد تخفیف های ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی خانومی

 

کد تخفیف خانومی ارسال رایگان

کد تخفیف ارسال رایگان خانومی تنها بر روی هزینه ارسال محصولات خانومی اعمال می‌شوند.

 

کد تخفیف کمپین‌های ویژه خانومی

خانومی مناسبت‌ها را بهانه‌ قرار داده و با ارائه کدها و طرح‌های تخفیفی مختلف مثل: کمپین تابستانه خانومی، کمپین روز مادر، کمپین خانومی ویژه شب یلدا، کد تخفیف خانومی روز دختر و… در این ایام سعی می‌نماید تا سهم اندکی در لحظات خوش کاربران خود داشته باشد.

 

کد تخفیف اپلیکیشن خانومی

خانومی علاوه بر وبسایت اپلیکیشن موبایلی نیز دارد که می‌توانید با کدهای تخفیف مختلفی از این پلتفرم با تخفیف خرید کنید.

 

روش استفاده از کد تخفیف سایت خانومی

ابتدا به صفحه فروشگاه خانومی در وبسایت کوتخفیف رفته، کد تخفیف خرید از خانومی را کپی و از طریق دکمه خرید کنید وارد وبسایت خانومی شوید. در قدم بعدی از طریق دکمه “ورود یا ثبت نام” موجود در گوشه‌ی چپ بالای صفحه اصلی وارد حساب کاربری خود شده و در صورت نداشتن حساب کاربری ثبت نام نمایید. اکنون نوبت خرید است. محصولات دلخواه خود را به سبد خرید اضافه کرده و کد تخفیف را در کادر “بن تخفیف دارم” سبد خرید وارد نموده و دکمه اعمال را بزنید. سپس دکمه فرآیند تکمیل خرید را کلیک کرده، آدرس و زمان تحویل را مشخص نموده و پس از بررسی فاکتور با انتخاب دکمه تکمیل نهایی خرید، خرید خود را نهایی کنید.

 

شهرهای محل فعالیت خانومی

خانومی محصولات خود را به تمام نقاط ایران ارسال می‌کند.

 

همچنین می توانید از سایر فروشگاه هایی با خدمات مشابه خانومی می توان به کد تخفیف مو تن رو ، کد تخفیف روژا شاپ اشاره کرد که با کلیک بر روی نام هرکدام میتوانید از کد تخفیف های آنها باخبر شوید.

دانشنامه تخفیف

پس از انتخاب فروشگاه و ذخیره تخفیف مورد نظر وارد سایت و یا اپلیکیشن فروشگاه شوید و در قسمت مربوطه کد تخفیف را وارد نمایید.

تخفیف‌ها قبل از انتشار توسط کارشناسان کوتخفیف اعتبار سنجی می‌شود، اما ممکن است در تعداد استفاده کنندگان و در زمان تخفیف از سمت فروشگاه محدودیتی‌هایی وجود داشته باشد.

در کوتخفیف تنها کد تخفیف‌هایی که توسط خود فروشگاه بصورت عمومی منتشر می‌کنند قرار می‌گیرد و از انتشار کد تخفیف‌های یکبار مصرف و منحصر به فرد خودداری می‌نماید. این تخفیف‌ها توسط اپراتورها از منابع اینترنتی جمع آوری و منتشر می‌شوند.

کسب‌وکار محترم می‌تواند از طریق بخش تماس با ما و تکمیل فرم تماس با ما و یا ازطریق ایمیل coposhtiban@cotakhfif.com نسبت به حذف کد تخفیف و یا برند خود اقدام نمایید. عمل حذف معمولا پس از درخواست و بعد از تایید مالکیت کسب‌وکار بصورت فوری انجام می‌شود.