ایمیل:

coposhtiban@cotakhfif.com

فرم ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی*
پاسخ ازطریق ایمیل ارسال می شود، در وارد نمودن ایمیل دقت فرمایید.
* ثبت فروشگاه در کوتخفیف ازطریق پنل کاربری میسر می باشد.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .