کد تخفیف ۶۰ هزار تومانی اولین خرید بلیط پرواز داخلی اسنپ تریپ

60 هزار تومان کد تخفیف ویژه اولین خرید بلیط پرواز داخلی  از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف...ادامه

۶۰ هزار تومان کد تخفیف ویژه اولین خرید بلیط پرواز داخلی  از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۶۰ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید اسنپ تریپ قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید.

خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۵ هزار تومانی خرید بلیط پرواز داخلی اسنپ تریپ

35 هزار تومان کد تخفیف ویژه خرید بلیط پرواز داخلی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می...ادامه

۳۵ هزار تومان کد تخفیف ویژه خرید بلیط پرواز داخلی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۵ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی اولین رزرو هتل داخلی اسنپ تریپ

50 هزار تومان کد تخفیف ویژه اولین رزرو هتل داخلی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می...ادامه

۵۰ هزار تومان کد تخفیف ویژه اولین رزرو هتل داخلی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید اسنپ تریپ قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید.

خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۵ هزار تومانی خرید بلیط اتوبوس اسنپ تریپ

5 هزار تومان کد تخفیف ویژه خرید بلیط اتوبوس از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید...ادامه

۵ هزار تومان کد تخفیف ویژه خرید بلیط اتوبوس از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی رزرو هتل داخلی اسنپ تریپ

40 هزار تومان کد تخفیف ویژه رزرو هتل داخلی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید...ادامه

۴۰ هزار تومان کد تخفیف ویژه رزرو هتل داخلی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید.

خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی رزرو هتل داخلی و خرید بلیط پرواز داخلی اسنپ تریپ

40 هزار تومان کد تخفیف رزرو هتل داخلی و خرید بلیط پرواز داخلی از اسنپ تریپ، با استفاده از این...ادامه

۴۰ هزار تومان کد تخفیف رزرو هتل داخلی و خرید بلیط پرواز داخلی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی رزرو هتل خارجی اسنپ تریپ

100 هزار تومان کد تخفیف رزرو هتل خارجی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 100...ادامه

۱۰۰ هزار تومان کد تخفیف رزرو هتل خارجی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰۰ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید.

خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی اولین خرید بلیط پرواز خارجی اسنپ تریپ

100 هزار تومان کد تخفیف ویژه اولین خرید بلیط پرواز خارجی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف...ادامه

۱۰۰ هزار تومان کد تخفیف ویژه اولین خرید بلیط پرواز خارجی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰۰ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف اولین خرید و برای کاربران جدید قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید.

خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی خرید بلیط پرواز خارجی اسنپ تریپ

50 هزار تومان کد تخفیف ویژه خرید بلیط پرواز خارجی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می...ادامه

۵۰ هزار تومان کد تخفیف ویژه خرید بلیط پرواز خارجی از اسنپ تریپ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ هزار تومان تخفیف مستقیم در سبد خرید خود دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
دست پرها

فروشگاه‌های محبوب کاربران

خانومی

انتخاب کاربران

تخفیف از خانومی
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ مارکت

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ مارکت
لیست فروشگاه‌ها

اسنپ اکسپرس

انتخاب کاربران

تخفیف از اسنپ اکسپرس
لیست فروشگاه‌ها

تخفیف‌های منقضی شده اسنپ تریپ

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی بلیط هوایپما داخلی اسنپ تریپ

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 هزار تومان تخفیف خرید بلیط پرواز داخلی از اسنپ تریپ دریافت...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف خرید بلیط پرواز داخلی از اسنپ تریپ دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی ویژه رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما داخلی از اپلیکیشن اسنپ تریپ

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف ویژه رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما داخلی...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف ویژه رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما داخلی از اپلیکیشن اسنپ تریپ دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۴۵ هزار تومانی اولین رزرو هتل داخلی اسنپ تریپ

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 35 هزار تومان تخفیف اولین رزرو هتل داخلی اسنپ تریپ از اسنپ...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۵ هزار تومان تخفیف اولین رزرو هتل داخلی اسنپ تریپ از اسنپ تریپ دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی رزرو هتل داخلی اسنپ تریپ

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف رزرو هتل داخلی اسنپ تریپ از اسنپ تریپ...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف رزرو هتل داخلی اسنپ تریپ از اسنپ تریپ دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف اسنپ تریپ و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

کد تخفیف ۳۵ هزار تومانی اولین خرید بلیط هواپیما اسنپ تریپ

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 35 هزار تومان تخفیف اولین خرید بلیط پرواز داخلی از اسنپ تریپ...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۵ هزار تومان تخفیف اولین خرید بلیط پرواز داخلی از اسنپ تریپ دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟

در هرلحظه از شبانه روز می توانید با اسنپ تریپ هتل رزرو کنید، بلیط پرواز داخلی یا خارجی بخرید و یا با خرید بلیط قطار و اتوبوس به هرکجای ایران بروید.

شرایط کنسلی و انصراف از رزرو هتل در اسنپ‌تریپ چگونه است؟

اگر به هر دلیلی از رفتن به سفر منصرف شوید، می‌توانید رزرو هتلتان را کنسل کنید. امکان کنسلی در هر مرحله از رزرو تا قبل از تحویل اتاق وجود دارد. اما بسته به اینکه زمان درخواست کنسلی شما چند روز قبل از تاریخ ورود باشد یا دقیقا در روز ورود درخواست کنسلی بدهید، میزان جریمه کنسلی‌ای که هتل دریافت خواهد کرد متفاوت است. اسنپ‌تریپ جریمه کنسلی از مهمان دریافت نمی‌کند. جریمه کنسلی از طرف هتل دریافت می‌شود و اسنپ‌تریپ طبق قوانین هتل میزان جریمه کنسلی را از مبلغ رزرو مسافر کسر کرده و به هتل پرداخت می‌کند. از آنجا که قوانین کنسلی و میزان جریمه کنسلی در هتل‌ها متفاوت است، برای اطلاع از مبلغ جریمه کنسلی هتلتان با پشتیبانی اسنپ‌تریپ تماس بگیرید.

چه نوع اقامتگاه‌هایی را می‌توانیم از اسنپ‌تریپ رزرو کنیم؟

در اسنپ‌تریپ این امکان را دارید که بر اساس ستاره و نوع اقامتگاه، به دنبال بهترین محل اقامت در سفرتان باشید. هتل، هتل آپارتمان، مهمانسرا، متل، اقامتگاه سنتی، اقامتگاه اقتصادی (اسنپ‌روم)، اقامتگاه بومگردی، مجتمع گردشگری، خانه مسافر، بوتیک هتل و ویلا انواع اقامتگاه‌هایی هستند که در اسنپ‌تریپ می‌توانید رزرو کنید.

 

اطلاعات تماس فروشگاه:

تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه ایرج، پلاک صفر

کدپستی ۱۹۱۷۷۵۴۳۲۸

۷۵۱۳۲۰۰۰ – ۹۶۶۶۹۰۶۶ (۰۲۱)

دانشنامه تخفیف

پس از انتخاب فروشگاه و ذخیره تخفیف مورد نظر وارد سایت و یا اپلیکیشن فروشگاه شوید و در قسمت مربوطه کد تخفیف را وارد نمایید.

تخفیف‌ها قبل از انتشار توسط کارشناسان کوتخفیف اعتبار سنجی می‌شود، اما ممکن است در تعداد استفاده کنندگان و در زمان تخفیف از سمت فروشگاه محدودیتی‌هایی وجود داشته باشد.

سیاست کلی کوتخفیف حمایت از کسب‌وکارها، کمک به تبلیغات و بازدهی حداکثری کمپین‌های تبلیغاتی با نمایش تخفیف‌های فروشگاه به کاربران می‌باشد. در کوتخفیف تنها کد تخفیف‌هایی که توسط خود فروشگاه بصورت عمومی منتشر می‌کنند قرار می‌گیرد و از انتشار کد تخفیف‌های یکبار مصرف و منحصر به فرد خودداری می‌نماید. این تخفیف‌ها توسط اپراتورها از منابع اینترنتی جمع آوری و منتشر می‌شوند.

کسب‌وکار محترم می‌تواند از طریق بخش تماس با ما و تکمیل فرم تماس با ما و یا ازطریق ایمیل coposhtiban@cotakhfif.com نسبت به حذف کد تخفیف و یا برند خود اقدام نمایید. عمل حذف معمولا پس از درخواست و بعد از تایید مالکیت کسب‌وکار بصورت فوری انجام می‌شود.