کد تخفیف ۲۰ درصدی منتخب محصولات مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20% تخفیف...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰% تخفیف منتخب محصولات مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

کد تخفیف ارسال رایگان مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید بدون نیاز...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید بدون نیاز به پرداخت هزینه ارسال سفارش خود را دریافت کنید. برای سبدهای خرید بالای ۵۰ هزار تومان. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

کد تخفیف ۲۵ درصدی اپلیکیشن مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف در اپلیکیشن مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

کد تخفیف ۲۵ درصدی مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25% تخفیف...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵% تخفیف بدون محدودیت اولین خرید از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه

25 هزار تومان اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده...ادامه

۲۵ هزار تومان اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار توما تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۲۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه

کد تخفیف 20 هزار تومانی اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه،...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۴۰ هزار تومان تخفیف خرید از اپلیکیشن مدیسه

کد تخفیف 40 هزار تومانی خرید از اپلیکیشن مدیسه، با...ادامه

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف خریدهای بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۲۵ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکتی مدیسه

کد تخفیف 25 هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف بر روی خریدهای بالای ۱۳۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۲۵% تخفیف برندهای منتخب مردانه مدیسه

کد تخفیف 25 درصدی برندهای منتخب مردانه مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۵ درصدی برندهای منتخب مردانه مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف برندهای منتخب مردانه مدیسه را دریافت کنید. خلاصه

۳۵ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه

کد تخفیف 35 هزار تومانی محصولات سوپرمارکت مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۳۵ هزار تومانی محصولات سوپرمارکت مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۵ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۲۰ درصد تخفیف برندهای منتخب مدیسه

کد تخفیف 20 درصدی تخفیف برندهای منتخب مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۰ درصدی تخفیف برندهای منتخب مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰% تخفیف از منتخب برندهای مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۴۰ هزار تومان تخفیف اپلیکیشن مدیسه

کد تخفیف 40 هزار تومانی تخفیف اپلیکیشن مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی تخفیف اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۳۰ هزار تومان تخفیف منتخب محصولات سوپرمارکتی مدیسه

کد تخفیف 30 هزار تومانی منتخب محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با...ادامه

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی منتخب محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توایند ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای ۱۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۴۰ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه

کد تخفیف 40 هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه، بدون...ادامه

کد تخفیف ۴۰ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه، بدون محدودیت اولین خرید. با استفاده از این کد تخفیف می توایند ۴۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۴۰ درصد تخفیف زیورآلات و اکسسوری مدیسه

کد تخفیف 40 درصدی زیورآلات و اکسسوری مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۴۰ درصدی زیورآلات و اکسسوری مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰% تخفیف زیورآلات و کسسوری مدیسه دریافت کنید. خلاصه

کدها و تخفیف‌های منقضی شده مدیسه

۳۰ هزار تومان تخفیف بیشتر به ازای ۳۰۰ هزار تومان خرید از مدیسه

دریافت 30 هزار تومان تخفیف بیشتر به ازای 300 هزار...ادامه

دریافت ۳۰ هزار تومان تخفیف بیشتر به ازای ۳۰۰ هزار تومان خرید از مدیسه، بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف. برای مشاهده تخفیف بر روی «پیشنهاد تخفیف‌دار» و در اپلیکیشن بر روی «مشاهده تخفیف» کلیک و سپس بر روی «رفتن به سایت فروشگاه» کلیک نمایید. خلاصه

این تخفیف بدون نیاز به کد است.
پیشنهاد تخفیف‌دار

تا ۱۲۰ هزار تومان تخفیف مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 60 هزار...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۶۰ هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالای ۲۰۰ هزار تومان و ۱۲۰ هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالای ۴۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

۲۵% تخفیف برندهای RNS و JPA مدیسه

کد تخفیف 25 درصدی برندهای RNS و JPA مدیسه، با...ادامه

کد تخفیف ۲۵ درصدی برندهای RNS و JPA مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵% تخفیف برندهای منتخب از مدیسه را دریافت کنید. خلاصه

۲۵ درصد تخفیف پوشاک منتخب مدیسه

کد تخفیف 25 درصدی پوشاک منتخب مدیسه، با استفاده از...ادامه

کد تخفیف ۲۵ درصدی پوشاک منتخب مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵% تخفیف محصولات منتخب مدیسه را دریافت کنید. خلاصه

۴۰ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکتی مدیسه

کد تخفیف 40 هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالا ۲۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

فروشگاه آنلاین مدیسه با استفاده از تجربیات ۵۰ ساله گروه تجاری گلستان، به تناسب خواسته‌های مخاطب، آغازگر نسل جدیدی از فروشگاه‌های اینترنتی با تمرکز ویژه روی فروش لباس و پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه. دایره‌ی وسیعی از محصولات شامل انواع مدل‌ های لباس زنانه (کیف، کفش، پیراهن،‌ مانتو، لباس مجلسی، شال، روسری، پالتو، شلوار، عینک آفتابی، بلوز، دامن، تونیک، شومیز و …)، پوشاک مردانه (تیشرت، پیراهن، شلوار، کت، کمربند، کلاه، دستکش، کفش، کیف، بارانی، پالتو،‌ کاپشن و …)، لوازم آرایشی و بهداشتی و عطر و ادکلن، محصولات ورزشی (لباس و کفش ورزشی، اکسسوری ورزشی، اسکوتر و …) محصولات کودک و نوزاد (اسباب بازی، لوازم تحریر، بادی، لباس راحتی، جوراب، شلوار، زیورآلات، شیشه شیر، ظرف غذا و …) و محصولات خواب و حمام( بالش و پتو، روتختی و کاور، حوله، کوسن و پادری) کالاهای آشپزخانه (سرویس‌های غذاخوری، سینی، ماگ، ظروف میوه و شیرینی، فلاسک و …) خوراکی (قهوه، چای، شکلات، بیسکویت، دمنوش، تنقلات، ادویه جات و …) و لوازم جانبی الکترونیک (هدفون، هدست، اسپیکر، کیف و کاور، کابل، شارژر، پاوربانک) در مدیسه عرضه می‌شوند. مدیسه به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی پوشاک ایران ضمن تضمین اصالت تمامی کالاها، به شما اطمینان می‌دهد با قیمتی مناسب، محصولی اصل از برترین برندهای جهان از قبیل GAP, H&M, Giordano, La Senza, Nike, Adidas, Oysho, Ray-Ban, Versace, Chanel, BVLGARI, Zara و … را به دست شما می‌رساند و تجربه‌ی خرید اینترنتی لذت‌بخشی را خواهید داشت. علاوه بر این برندهای نام آشنا در ایران، مدیسه عرضه کننده‌ی برخی از معتبرترین برندهای جهانی است که پیش از این کمتر در ایران شناخته شده بودند. برندهایی آمریکایی نظیر TCP ,Nine West و یا برند فرانسوی Celio که هم‌زمان با فروش در فروشگاه‌‌های معتبر جهان، در مدیسه نیز عرضه می‌شوند. کالای خریداری شده از مدیسه در طول ایام هفته در ظرف ۲۴ ساعت بدون هیچ هزینه اضافی (برای خریدهای بالای یکصد هزار تومان) تحویل داده می‌شود و امکان پرداخت در محل نیز وجود دارد. شما می‌توانید در صورت عدم رضایت، محصول خریداری شده را تا ۷ روز پس از خرید، عودت دهید و هزینه خود را به صورت کامل دریافت کنید.