کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف از محصولات سوپرمارکتی مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف از محصولات سوپرمارکتی مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
SPM-30 مشاهده کد
508 بار استفاده شده

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 150 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
30SPM مشاهده کد
198 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 100 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان از سوپرمارکت مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
20SPM مشاهده کد
119 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ درصدی محصولات برند David Jones مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف محصولات برند David Jones مدیسه را دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف محصولات برند David Jones مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
dJones25 مشاهده کد
54 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ درصدی محصولات برند Aylar مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف محصولات برند Aylar مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف محصولات برند Aylar مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
Aylar25 مشاهده کد
64 بار استفاده شده

کد تخفیف ۳۰ درصدی محصولات برند NBB مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 درصد تخفیف محصولات برند NBB مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ درصد تخفیف محصولات برند NBB مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
NBB30 مشاهده کد
37 بار استفاده شده

کد تخفیف ۳۰ درصدی محصولات برند Diverse مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 درصد تخفیف محصولات برند Diverse مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ درصد تخفیف محصولات برند Diverse مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
iverse30 مشاهده کد
44 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 150 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان از سوپرمارکت مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
APP@M25 مشاهده کد
56 بار استفاده شده

کد تخفیف ارسال رایگان مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید بدون نیاز به پرداخت هزینه ارسال سفارش خود را دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید بدون نیاز به پرداخت هزینه ارسال سفارش خود را دریافت کنید. برای سبدهای خرید بالای ۵۰ هزار تومان. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
FREE مشاهده کد
246 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه

25 هزار تومان اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 هزار توما تخفیف...ادامه

۲۵ هزار تومان اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار توما تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
APP@25 مشاهده کد
122 بار استفاده شده

۲۰ هزار تومان تخفیف اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه

کد تخفیف 20 هزار تومانی اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 هزار...ادامه

کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی اولین خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
APP@25 مشاهده کد
70 بار استفاده شده

۲۵ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکتی مدیسه

کد تخفیف 25 هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 هزار تومان تخفیف...ادامه

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف بر روی خریدهای بالای ۱۳۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
SPM25130 مشاهده کد
68 بار استفاده شده

۲۵% تخفیف برندهای منتخب مردانه مدیسه

کد تخفیف 25 درصدی برندهای منتخب مردانه مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 درصد تخفیف برندهای...ادامه

کد تخفیف ۲۵ درصدی برندهای منتخب مردانه مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف برندهای منتخب مردانه مدیسه را دریافت کنید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
MEN25 مشاهده کد
86 بار استفاده شده

۳۵ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه

کد تخفیف 35 هزار تومانی محصولات سوپرمارکت مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 35 هزار تومان تخفیف...ادامه

کد تخفیف ۳۵ هزار تومانی محصولات سوپرمارکت مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۵ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه دریافت کنید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
SPM35100 مشاهده کد
89 بار استفاده شده

۲۰ درصد تخفیف برندهای منتخب مدیسه

کد تخفیف 20 درصدی تخفیف برندهای منتخب مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20% تخفیف از منتخب...ادامه

کد تخفیف ۲۰ درصدی تخفیف برندهای منتخب مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰% تخفیف از منتخب برندهای مدیسه دریافت کنید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
END20 مشاهده کد
47 بار استفاده شده

کد تخفیف‌های کمتر پسندیده شده‌ی مدیسه

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی اپلیکیشن مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 هزار تومان تخفیف از اپلیکیشن مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف از اپلیکیشن مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
APP@25M مشاهده کد
290 بار استفاده شده

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 130 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۳۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
130SPM مشاهده کد
152 بار استفاده شده

۴۰ هزار تومان تخفیف خرید از اپلیکیشن مدیسه

کد تخفیف 40 هزار تومانی خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید 40 هزار تومان...ادامه

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی خرید از اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف خریدهای بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
APP@4040 مشاهده کد
236 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید از فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک از مدیسه...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید از فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
VIP20 مشاهده کد
312 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 150 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
APP@M25 مشاهده کد
288 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی اپلیکیشن مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای 150 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای ۱۵۰ هزار تومان از اپلیکیشن مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
APP@25M مشاهده کد
194 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی اپلیکیشن مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید از اپلیکیشن مدیسه برای سفارش های بالای 150...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید از اپلیکیشن مدیسه برای سفارش های بالای ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
APP@20 مشاهده کد
301 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی محصولات منتخب مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید از مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید از مدیسه را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
SURPRISE مشاهده کد
86 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ درصدی مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25% تخفیف بدون محدودیت اولین خرید از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵% تخفیف بدون محدودیت اولین خرید از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
hordad25 مشاهده کد
323 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
XMAS مشاهده کد
227 بار استفاده شده

کدها و تخفیف‌های منقضی شده مدیسه

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
MS30 مشاهده کد
3 بار استفاده شده

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 250 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
MS50 مشاهده کد
4 بار استفاده شده

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی لوازم آرایش مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 300 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
MBU7 مشاهده کد
5 بار استفاده شده

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی اولین خرید مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 200 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۲۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
MODISEHW مشاهده کد
11 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۵ درصدی لوازم آرایشی مدیسه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 15 درصد تخفیف خرید لوازم آرایشی از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ درصد تخفیف خرید لوازم آرایشی از مدیسه دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
MAKEUP15 مشاهده کد
12 بار استفاده شده

فروشگاه آنلاین مدیسه با استفاده از تجربیات ۵۰ ساله گروه تجاری گلستان، به تناسب خواسته‌های مخاطب، آغازگر نسل جدیدی از فروشگاه‌های اینترنتی با تمرکز ویژه روی فروش لباس و پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه. دایره‌ی وسیعی از محصولات شامل انواع مدل‌ های لباس زنانه (کیف، کفش، پیراهن،‌ مانتو، لباس مجلسی، شال، روسری، پالتو، شلوار، عینک آفتابی، بلوز، دامن، تونیک، شومیز و …)، پوشاک مردانه (تیشرت، پیراهن، شلوار، کت، کمربند، کلاه، دستکش، کفش، کیف، بارانی، پالتو،‌ کاپشن و …)، لوازم آرایشی و بهداشتی و عطر و ادکلن، محصولات ورزشی (لباس و کفش ورزشی، اکسسوری ورزشی، اسکوتر و …) محصولات کودک و نوزاد (اسباب بازی، لوازم تحریر، بادی، لباس راحتی، جوراب، شلوار، زیورآلات، شیشه شیر، ظرف غذا و …) و محصولات خواب و حمام( بالش و پتو، روتختی و کاور، حوله، کوسن و پادری) کالاهای آشپزخانه (سرویس‌های غذاخوری، سینی، ماگ، ظروف میوه و شیرینی، فلاسک و …) خوراکی (قهوه، چای، شکلات، بیسکویت، دمنوش، تنقلات، ادویه جات و …) و لوازم جانبی الکترونیک (هدفون، هدست، اسپیکر، کیف و کاور، کابل، شارژر، پاوربانک) در مدیسه عرضه می‌شوند. مدیسه به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی پوشاک ایران ضمن تضمین اصالت تمامی کالاها، به شما اطمینان می‌دهد با قیمتی مناسب، محصولی اصل از برترین برندهای جهان از قبیل GAP, H&M, Giordano, La Senza, Nike, Adidas, Oysho, Ray-Ban, Versace, Chanel, BVLGARI, Zara و … را به دست شما می‌رساند و تجربه‌ی خرید اینترنتی لذت‌بخشی را خواهید داشت. علاوه بر این برندهای نام آشنا در ایران، مدیسه عرضه کننده‌ی برخی از معتبرترین برندهای جهانی است که پیش از این کمتر در ایران شناخته شده بودند. برندهایی آمریکایی نظیر TCP ,Nine West و یا برند فرانسوی Celio که هم‌زمان با فروش در فروشگاه‌‌های معتبر جهان، در مدیسه نیز عرضه می‌شوند. کالای خریداری شده از مدیسه در طول ایام هفته در ظرف ۲۴ ساعت بدون هیچ هزینه اضافی (برای خریدهای بالای یکصد هزار تومان) تحویل داده می‌شود و امکان پرداخت در محل نیز وجود دارد. شما می‌توانید در صورت عدم رضایت، محصول خریداری شده را تا ۷ روز پس از خرید، عودت دهید و هزینه خود را به صورت کامل دریافت کنید.