۴۰% تخفیف منتخب استایل مردانه و زنانه مدیسه

کد تخفیف 40 درصدی منتخب استایل مردانه و زنانه مدیسه،...ادامه

کد تخفیف ۴۰ درصدی منتخب استایل مردانه و زنانه مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰% تخفیف منتخب محصولات مردانه و زنانه مدیسه را دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 9 مورد استفاده شده
STYLE40 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۳۰ هزار تومان تخفیف سوپرمارکت مدیسه

کد تخفیف 30 هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه، با استفاده از...ادامه

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالای ۱۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 11 مورد استفاده شده
SP30100 مشاهده کد
تاریخ انقضاء ۹ اسفند ۱۳۹۸

۴۰ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکتی مدیسه

کد تخفیف 40 هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالا ۲۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 17 مورد استفاده شده
SPM8040 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۵ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکتی مدیسه

کد تخفیف 25 هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف بر روی خریدهای بالای ۱۳۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 11 مورد استفاده شده
SPM25130 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۵% تخفیف برندهای منتخب مردانه مدیسه

کد تخفیف 25 درصدی برندهای منتخب مردانه مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۵ درصدی برندهای منتخب مردانه مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ درصد تخفیف برندهای منتخب مردانه مدیسه را دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 24 مورد استفاده شده
MEN25 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۳۵ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه

کد تخفیف 35 هزار تومانی محصولات سوپرمارکت مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۳۵ هزار تومانی محصولات سوپرمارکت مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۵ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 18 مورد استفاده شده
SPM35100 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ درصد تخفیف برندهای منتخب مدیسه

کد تخفیف 20 درصدی تخفیف برندهای منتخب مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۲۰ درصدی تخفیف برندهای منتخب مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰% تخفیف از منتخب برندهای مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 17 مورد استفاده شده
END20 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۴۰ هزار تومان تخفیف اپلیکیشن مدیسه

کد تخفیف 40 هزار تومانی تخفیف اپلیکیشن مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی تخفیف اپلیکیشن مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 74 مورد استفاده شده
40BAHMAN مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۳۰ هزار تومان تخفیف منتخب محصولات سوپرمارکتی مدیسه

کد تخفیف 30 هزار تومانی منتخب محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با...ادامه

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی منتخب محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توایند ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سفارش های بالای ۱۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 20 مورد استفاده شده
SPM30100 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۴۰ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه

کد تخفیف 40 هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه، بدون...ادامه

کد تخفیف ۴۰ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکت مدیسه، بدون محدودیت اولین خرید. با استفاده از این کد تخفیف می توایند ۴۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 24 مورد استفاده شده
SPM2040 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۴۰ درصد تخفیف زیورآلات و اکسسوری مدیسه

کد تخفیف 40 درصدی زیورآلات و اکسسوری مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۴۰ درصدی زیورآلات و اکسسوری مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰% تخفیف زیورآلات و کسسوری مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 12 مورد استفاده شده
MIX40 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۶۰ هزار تومان تخفیف محصولات سوپرمارکتی مدیسه

کد تخفیف 60 هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده...ادامه

کد تخفیف ۶۰ هزار تومانی محصولات سوپرمارکتی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۶۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت نمایید. خلاصه

تأیید شده 34 مورد استفاده شده
SPM60 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۳۰ هزار تومان تخفیف سوپرمارکت مدیسه

کد تخفیف 30 هزار تومانی بدون محدودیت اولین خرید از...ادامه

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی بدون محدودیت اولین خرید از سوپرمارکت مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۱۸۰ هزار تومان از مدیسه دریافت نمایید. خلاصه

تأیید شده 18 مورد استفاده شده
SPM30 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه

دریافت کد تخفیف 50 هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه، با استفاده...ادامه

دریافت کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی سوپرمارکت مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۵۰ هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالای ۲۵۰ هزار تومان از مدیسه بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 26 مورد استفاده شده
SPM50 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۲۰ درصدی محصولات منتخب مدیسه

دریافت کد تخفیف 20 درصدی محصولات منتخب مدیسه، با استفاده...ادامه

دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی محصولات منتخب مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۲۰% تخفیف محصولات منتخب مدیسه بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 42 مورد استفاده شده
SHSB98 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کدها و تخفیف‌های منقضی شده مدیسه

۱۵% تخفیف شوینده های مدیسه

کد تخفیف 15 درصدی شوینده های مدیسه، با استفاده از...ادامه

کد تخفیف ۱۵ درصدی شوینده های مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ درصد تخفیف شوینده های مدیسه را دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 5 مورد استفاده شده
CLEAN15 مشاهده کد
منقضی شده

۳۰% تخفیف برندهای RNS و Bellefille مدیسه

کد تخفیف 30 درصدی برندهای RNS و Bellefille مدیسه، با...ادامه

کد تخفیف ۳۰ درصدی برندهای RNS و Bellefille مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰% تخفیف از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 3 مورد استفاده شده
BRAND30 مشاهده کد
منقضی شده

۱۰۰ هزار تومان تخفیف مدیسه

کد تخفیف 100 هزار تومانی مدیسه، با استفاده از این...ادامه

کد تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰۰ هزار تومان تخفیف بر روی سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 5 مورد استفاده شده
SHOCK100 مشاهده کد
منقضی شده

۴۵ درصد تخفیف مانتوهای مدیسه

کد تخفیف 45 درصدی مانتوهای مدیسه، با استفاده از این...ادامه

کد تخفیف ۴۵ درصدی مانتوهای مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰% تخفیف مانتوهای مدیسه را دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 8 مورد استفاده شده
MANTO45 مشاهده کد
منقضی شده

۲۰% تخفیف منتخب لوازم آرایشی و محصولات مراقبت از پوست مدیسه

کد تخفیف 20 درصدی منتخب لوازم آرایشی و محصولات مراقبت...ادامه

کد تخفیف ۲۰ درصدی منتخب لوازم آرایشی و محصولات مراقبت از پوست مدیسه، با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰% تخفیف محصولات آرایشی از مدیسه دریافت کنید. خلاصه

تأیید شده 2 مورد استفاده شده
MAKEUP20 مشاهده کد
منقضی شده

فروشگاه آنلاین مدیسه با استفاده از تجربیات ۵۰ ساله گروه تجاری گلستان، به تناسب خواسته‌های مخاطب، آغازگر نسل جدیدی از فروشگاه‌های اینترنتی با تمرکز ویژه روی فروش لباس و پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه. دایره‌ی وسیعی از محصولات شامل انواع مدل‌ های لباس زنانه (کیف، کفش، پیراهن،‌ مانتو، لباس مجلسی، شال، روسری، پالتو، شلوار، عینک آفتابی، بلوز، دامن، تونیک، شومیز و …)، پوشاک مردانه (تیشرت، پیراهن، شلوار، کت، کمربند، کلاه، دستکش، کفش، کیف، بارانی، پالتو،‌ کاپشن و …)، لوازم آرایشی و بهداشتی و عطر و ادکلن، محصولات ورزشی (لباس و کفش ورزشی، اکسسوری ورزشی، اسکوتر و …) محصولات کودک و نوزاد (اسباب بازی، لوازم تحریر، بادی، لباس راحتی، جوراب، شلوار، زیورآلات، شیشه شیر، ظرف غذا و …) و محصولات خواب و حمام( بالش و پتو، روتختی و کاور، حوله، کوسن و پادری) کالاهای آشپزخانه (سرویس‌های غذاخوری، سینی، ماگ، ظروف میوه و شیرینی، فلاسک و …) خوراکی (قهوه، چای، شکلات، بیسکویت، دمنوش، تنقلات، ادویه جات و …) و لوازم جانبی الکترونیک (هدفون، هدست، اسپیکر، کیف و کاور، کابل، شارژر، پاوربانک) در مدیسه عرضه می‌شوند. مدیسه به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی پوشاک ایران ضمن تضمین اصالت تمامی کالاها، به شما اطمینان می‌دهد با قیمتی مناسب، محصولی اصل از برترین برندهای جهان از قبیل GAP, H&M, Giordano, La Senza, Nike, Adidas, Oysho, Ray-Ban, Versace, Chanel, BVLGARI, Zara و … را به دست شما می‌رساند و تجربه‌ی خرید اینترنتی لذت‌بخشی را خواهید داشت. علاوه بر این برندهای نام آشنا در ایران، مدیسه عرضه کننده‌ی برخی از معتبرترین برندهای جهانی است که پیش از این کمتر در ایران شناخته شده بودند. برندهایی آمریکایی نظیر TCP ,Nine West و یا برند فرانسوی Celio که هم‌زمان با فروش در فروشگاه‌‌های معتبر جهان، در مدیسه نیز عرضه می‌شوند. کالای خریداری شده از مدیسه در طول ایام هفته در ظرف ۲۴ ساعت بدون هیچ هزینه اضافی (برای خریدهای بالای یکصد هزار تومان) تحویل داده می‌شود و امکان پرداخت در محل نیز وجود دارد. شما می‌توانید در صورت عدم رضایت، محصول خریداری شده را تا ۷ روز پس از خرید، عودت دهید و هزینه خود را به صورت کامل دریافت کنید.