۲۰% تخفیف سفارش غذا از چنگال

دریافت کد تخفیف 20 درصدی بدون محدودیت اولین سفارش غذا...ادامه

دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی بدون محدودیت اولین سفارش غذا از چنگال، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۲۰% تخفیف تا سقف ۳ هزار تومان از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 3 مورد استفاده شده
mazetori مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰ درصد تخفیف چنگال

دریافت کد تخفیف 20 درصدی بدون محدودیت اولین سفارش غذا...ادامه

دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی بدون محدودیت اولین سفارش غذا از چنگال، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۲۰% تخفیف تا سقف ۳ هزار تومان از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 30 مورد استفاده شده
HSOROUSH مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۲۰% تخفیف چنگال

دریافت کد تخفیف 20 درصدی بدون محدودیت اولین خرید چنگال...ادامه

دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی بدون محدودیت اولین خرید چنگال ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۲۰% تخفیف تا سقف ۴ هزار تومان از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 86 مورد استفاده شده
MTEAT مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۲۰ درصدی سفارش غذا از چنگال

دریافت کد تخفیف 20 درصدی سفارش غذا از چنگال، با...ادامه

دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی سفارش غذا از چنگال، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۲۰% تخفیف تا سقف ۴ هزار تومان از اپلیکیشن و سایت چنگال غذا سفارش دهید. خلاصه

تأیید شده 66 مورد استفاده شده
CTBKH مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۲۰ درصدی چنگال

دریافت کد تخفیف 20 درصدی چنگال، بدون محدودیت اولین خرید. با...ادامه

دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی چنگال، بدون محدودیت اولین خرید. با استفاده از این کد تخفیف از ۲۰% تخفیف با سقف تخفیف ۴ هزار تومان برای سفارش آنلاین غذا از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 126 مورد استفاده شده
mzznsh مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۳۷۵۰ تومانی چنگال

دریافت کد تخفیف 3750 تومانی چنگال، با استفاده از این...ادامه

دریافت کد تخفیف ۳۷۵۰ تومانی چنگال، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۲۰% تخفیف سفارش آنلاین غذا با سقف تخفیف ۳۷۵۰ تومان از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 128 مورد استفاده شده
barar مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۴۰۰۰ تومانی چنگال

دریافت کد تخفیف 4000 تومانی چنگال، بدون محدودیت اولین خرید....ادامه

دریافت کد تخفیف ۴۰۰۰ تومانی چنگال، بدون محدودیت اولین خرید. با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۴ هزار تومان تخفیف سفارش غذا از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 168 مورد استفاده شده
FOOD مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۳ هزار تومانی چنگال

دریافت کد تخفیف 3 هزار تومانی چنگال، بدون محدودیت اولین...ادامه

دریافت کد تخفیف ۳ هزار تومانی چنگال، بدون محدودیت اولین خرید. با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۳ هزار تومان تخفیف سفارش آنلاین غذا از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 50 مورد استفاده شده
payiz مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۴ هزار تومانی سفارش غذا از چنگال

دریافت کد تخفیف 4 هزار تومانی سفارش غذا از چنگال،...ادامه

دریافت کد تخفیف ۴ هزار تومانی سفارش غذا از چنگال، بدون محدودیت اولین سفارش خلاصه

تأیید شده 732 مورد استفاده شده
TWDWB مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۷۵۰۰ تومانی چنگال در اردبیل

دریافت کد تخفیف 7500 تومانی چنگال در اردبیل
تأیید شده 140 مورد استفاده شده
IARDEBIL مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۳ هزارتومانی چنگال

کد تخفیف 3 هزارتومانی چنگال با سقف تخفیف 3 هزار...ادامه

کد تخفیف ۳ هزارتومانی چنگال

با سقف تخفیف ۳ هزار تومان خلاصه

تأیید شده 407 مورد استفاده شده
azanegar مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف‌های کمتر پسندیده شده‌ی چنگال

کد تخفیف ۴ هزار تومانی چنگال

دریافت کد تخفیف 4 هزار تومانی چنگال  ...ادامه

دریافت کد تخفیف ۴ هزار تومانی چنگال

  خلاصه

تأیید شده 306 مورد استفاده شده
BMGS مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۴ هزار تومانی چنگال

دریافت کد تخفیف 4 هزار تومانی چنگال، بدون محدودیت اولین...ادامه

دریافت کد تخفیف ۴ هزار تومانی چنگال، بدون محدودیت اولین خرید خلاصه

تأیید شده 147 مورد استفاده شده
TABESTAN مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۲۵ درصدی چنگال

دریافت کد تخفیف 25 درصدی چنگال، بدون محدودیت اولین سفارش...ادامه

دریافت کد تخفیف ۲۵ درصدی چنگال، بدون محدودیت اولین سفارش با سقف تخفیف ۳۷۵۰ تومان خلاصه

تأیید شده 248 مورد استفاده شده
HONAR مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

۵ هزار تومان کد تخفیف چنگال

دریافت 5 هزار تومان کد تخفیف چنگال، بدون محدودیت اولین...ادامه

دریافت ۵ هزار تومان کد تخفیف چنگال، بدون محدودیت اولین سفارش خلاصه

تأیید شده 229 مورد استفاده شده
LKRMD مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۳۰ درصدی چنگال

دریافت کد تخفیف 30 درصدی چنگال، بدون محدودیت اولین خرید...ادامه

دریافت کد تخفیف ۳۰ درصدی چنگال، بدون محدودیت اولین خرید و با سقف تخفیف ۳ هزار تومان خلاصه

تأیید شده 318 مورد استفاده شده
CHCT مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۵هزارتومانی چنگال + ۱۰% بازگشت وجه

کد تخفیف 5هزارتومانی چنگال + 10% بازگشت وجه...ادامه

کد تخفیف ۵هزارتومانی چنگال + ۱۰% بازگشت وجه خلاصه

تأیید شده 726 مورد استفاده شده
ghlms مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۵ هزار تومانی چنگال

دریافت کد تخفیف 5 هزار تومانی چنگال، این کد تخفیف...ادامه

دریافت کد تخفیف ۵ هزار تومانی چنگال، این کد تخفیف بدون محدودیت خرید اول می‌باشد. خلاصه

تأیید شده 480 مورد استفاده شده
angal253 مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کد تخفیف ۲۵ درصدی چنگال

کد تخفیف 25 درصدی چنگال، با سقف تخفیف 3750 تومان...ادامه

کد تخفیف ۲۵ درصدی چنگال، با سقف تخفیف ۳۷۵۰ تومان و بدون محدودیت سفارش اول خلاصه

تأیید شده 221 مورد استفاده شده
RANET-CO مشاهده کد
تاریخ انقضاء (بدون اطلاع)

کدها و تخفیف‌های منقضی شده چنگال

کد تخفیف ۲۰ درصدی سفارش آنلاین غذا از اپلیکیشن چنگال

دریافت کد تخفیف 20 درصدی سفارش آنلاین غذا از اپلیکیشن...ادامه

دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی سفارش آنلاین غذا از اپلیکیشن چنگال، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۲۰% تخفیف با سقف ۴ هزار تومان از اپلیکیشن و سایت چنگال آنلاین غذا سفارش دهید. خلاصه

تأیید شده 7 مورد استفاده شده
Tashr مشاهده کد
منقضی شده

۴۰۰۰ تومان تخفیف سفارش آنلاین غذا از چنگال

دریافت کد تخفیف 4000 تومانی بدون محدودیت اولین سفارش آنلاین...ادامه

دریافت کد تخفیف ۴۰۰۰ تومانی بدون محدودیت اولین سفارش آنلاین غذا از چنگال ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۴ هزار تومان تخفیف بدون محدودیت اولین سفارش از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 15 مورد استفاده شده
sbhar مشاهده کد
منقضی شده

کد تخفیف ۴۰۰۰ تومانی بدون محدودیت اولین خرید چنگال

دریافت کد تخفیف 4000 تومانی بدون محدودیت اولین خرید چنگال،...ادامه

دریافت کد تخفیف ۴۰۰۰ تومانی بدون محدودیت اولین خرید چنگال، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۴ هزار تومان تخفیف بدون محدودیت اولین خرید چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 5 مورد استفاده شده
Sbhar مشاهده کد
منقضی شده

۴ هزار تومان کد تخفیف بدون محدودیت اولین خرید چنگال

دریافت کد تخفیف 4 هزار تومانی بدون محدودیت اولین خرید...ادامه

دریافت کد تخفیف ۴ هزار تومانی بدون محدودیت اولین خرید چنگال ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۴ هزار تومان تخفیف سفارش آنلاین غذا از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 3 مورد استفاده شده
NILAA مشاهده کد
منقضی شده

۲۰% کد تخفیف بدون محدودیت اولین سفارش چنگال

دریافت کد تخفیف 20 درصدی بدون محدودیت اولین سفارش چنگال...ادامه

دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی بدون محدودیت اولین سفارش چنگال ، با استفاده از این کد تخفیف می توانید از ۲۰% تخفیف با سقف ۴ هزار تومان از چنگال بهره مند شوید. خلاصه

تأیید شده 20 مورد استفاده شده
Penny مشاهده کد
منقضی شده

چنگال یک اپلیکیشن و وب سایت سفارش غذا در ایران می باشد که تنها در سه مرحله کاربر میتواند از نزدیک ترین رستوران محل زندگی خود سفارش غذا ؛ سفارش پیش غذا ؛ سفارش صبحانه ؛ سفارش نهار ؛ سفارش شام و… ثبت نماید.

اپلیکیشن سفارش غذای چنگال برای تلفن همراه از گوگل پلی ؛ کافه بازار ؛ سیب اپ و ایران اپس قابل دانلود می باشد و این امکان فراهم است تا کاربران با استفاده از تلفن همراه سفارش غذا را ثبت کنند.

با اپلیکیشن چنگال به راحتی و با چند کلیک ساده می‌توانید رستوران‌های نزدیک خودتان را جست‌و‌جو کرده و غذای دلخواه خود را سفارش دهید.