مفتخریم به میزبانی بیش از ۱۰۰ فروشگاه اینترنتیهمین حالا به خانواده کوتخفیف بپیوندید

ثبت فروشگاههزینه ثبت فروشگاه در لیست فروشگاه‌ها


۵۰۰هزارتومان

 • پرداخت یکبار و ثبت دائمی فروشگاه
 • افزودن آدرس اینترنتی فروشگاه
 • افزودن لوگو و توضیحات
 • ارسال ۱ کد تخفیف رایگان

سفارش و ثبت سایت

ثبت فروشگاههزینه ثبت فروشگاه و ارسال دائمی کد تخفیف


۲میلیون تومان

 • تمامی امکانات پلن ساده
 • ارسال دائمی کد تخفیف های فروشگاه
 • ارسال بی نهایت کد تخفیف
 • لیست شدن ۱ ماه در تخفیف های پرکاربرد

سفارش و ثبت سایت

انتشار کد تخفیفهزینه انتشار کد تخفیف در کو تخفیف


۲۵۰هزارتومان

 • امکان ثبت درخواست فقط برای فروشگاه های لیست شده در کوتخفیف
 • امکان انتشار کد تخفیف بدون محدودیت زمانی
 • نمایش برای تمامی کاربران
 • قابلیت درخواست ویرایش کد تخفیف

سفارش و انتشار کد تخفیف

موقعیت
پیش‌نیاز
بازه
ویژگی
هزینه
موقعیت بهترین فروشگاه‌ها
پیش‌نیاز فروشگاه ثبت باشد.
بازه ماهیانه
ویژگی نمایش فروشگاهصفحه اصلی
هزینه ۶۵۰هزار تومان
موقعیت تخفیف های پرکاربرد
پیش‌نیاز فروشگاه ثبت باشد.
بازه ماهیانه
ویژگی نمایش تخفیفصفحه اصلی
هزینه ۵۵۰هزار تومان
موقعیت —-
پیش‌نیاز —-
بازه —-
ویژگی —-—-
هزینه —-—-