برای خرید بیمه بدنه یا شخص ثالث خودرو از سامانه ازکی، با استفاده از این کد ۷ درصد تخفیف تا سقف ۳۵۰ هزار تومان دریافت کنید. برای اعمال شدن این کد، مدت اعتبار بیمه نامه‌ی بیمه شخص ثالث خودرو باید ۱۲ ماهه باشد. توجه داشته باشید که این تخفیف روی قیمت اولیه‌ی بیمه‌ها اعمال می‌شود و اگر یک بیمه تخفیفی بیش از ۳۵۰ هزار تومان داشته باشد این کد برای آن اعمال نمی‌شود تا کاربر حداکثر تخفیف را استفاده کند. همچنین این کد برای بیمه شخص ثالث خودرو قابل استفاده نیست.

برای مشاهده کد تخفیف بر روی مشاهده کد کلیک و سپس بر روی کپی کلیک نمایید تا کدتخفیف در کلیپ‌بورد تلفن‌همراه و یا کامپیوترتان ذخیره شود.

کدهای تخفیف ارائه شده در سایت متعلق به صاحب برند و یا فروشگاه می‌باشد.
مالک تخفیف هستم
گذارش مشکلات