تا ۷۰ درصد تخفیف سرویس‌های منتخب در یکشنبه‌های صورتی آچاره، بدون محدودیت اولین سفارش. این سرویس‌‌ها شامل %۲۰ تخفیف خدمات خدمات پرستاری و مراقبت با سقف تخفیف ۲۰ هزار تومان، %۳۵ تخفیف خدمات زیبایی با سقف تخفیف ۳۰ هزار تومان و %۷۰ تخفیف خدمات تندرستی و سلامت با سقف تخفیف ۲۰ هزار تومان می‌باشد.

برای مشاهده کد تخفیف بر روی مشاهده کد کلیک و سپس بر روی کپی کلیک نمایید تا کدتخفیف در کلیپ‌بورد تلفن‌همراه و یا کامپیوترتان ذخیره شود.

کدهای تخفیف ارائه شده در سایت متعلق به صاحب برند و یا فروشگاه می‌باشد.
مالک تخفیف هستم
گذارش مشکلات