با استفاده از این کد تخفیف می توانید تا ۲۵۰ هزار تومان بیمه بدنه خودرو و بیمه شخص ثالث و ۱۶۰ هزار تومانی بیمه کرونا و ۵۰ هزار تومان تخفیف سایر بیمه ها از بیمیتو دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید.

برای مشاهده کد تخفیف بر روی مشاهده کد کلیک و سپس بر روی کپی کلیک نمایید تا کدتخفیف در کلیپ‌بورد تلفن‌همراه و یا کامپیوترتان ذخیره شود.

کدهای تخفیف ارائه شده در سایت متعلق به صاحب برند و یا فروشگاه می‌باشد.
مالک تخفیف هستم
گذارش مشکلات