بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف در جشنواره تابستانی شاتل بسته های اینترنت ۱۰ و ۵۰ را با تخفیف ۳۰ درصدی تهیه کنید. این تخفیف فقط شامل مشتریان فعلی شاتل می باشد.

برای مشاهده کد تخفیف بر روی مشاهده کد کلیک و سپس بر روی کپی کلیک نمایید تا کدتخفیف در کلیپ‌بورد تلفن‌همراه و یا کامپیوترتان ذخیره شود.

کدهای تخفیف ارائه شده در سایت متعلق به صاحب برند و یا فروشگاه می‌باشد.
مالک تخفیف هستم
گذارش مشکلات