در گردونه فستیوال ۲۰۲۴ خانومی، می‌توانید شانس خود را امتحان کنید و برنده کد تخفیف خانومی، ست هدیه مراقبت پوستی و آرایشی خانومی، کد تخفیف و یا اقامت رایگان اتاقک شوید. هر فرد ۳ شانس شرکت در گردونه را دارد و با دعوت دوستان یا خرید از خانومی، شانس بیشتر دریافت می‌کنید. ضمنا در هر روز یک شانس چرخاندن گردونه به هر کاربر داده می‌شود.

برای مشاهده کد تخفیف بر روی مشاهده کد کلیک و سپس بر روی کپی کلیک نمایید تا کدتخفیف در کلیپ‌بورد تلفن‌همراه و یا کامپیوترتان ذخیره شود.

کدهای تخفیف ارائه شده در سایت متعلق به صاحب برند و یا فروشگاه می‌باشد.
مالک تخفیف هستم
گذارش مشکلات