کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی خرید میوه از بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 80 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۸۰ هزار تومان از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
tspo مشاهده کد
2 بار استفاده شده

کد تخفیف ۵۰ درصدی خرید شکر تنظیم بازار در بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 درصد تخفیف از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ درصد تخفیف از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
SHTB مشاهده کد
107 بار استفاده شده

کد تخفیف ۳۰ هزار تومانی خرید ماسک از بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 30 هزار تومان تخفیف خرید ماسک از بازرگام را دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۳۰ هزار تومان تخفیف خرید ماسک از بازرگام را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
mkhb مشاهده کد
79 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۵ هزار تومانی خرید ماسک از بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 25 هزار تومان تخفیف خرید ماسک 50 عددی از بازرگام را دریافت...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۵ هزار تومان تخفیف خرید ماسک ۵۰ عددی از بازرگام را دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
mkha مشاهده کد
35 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی بازرگام در تهران

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 هزار تومان تخفیف خرید از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف خرید از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
TEHRAN مشاهده کد
128 بار استفاده شده

کد تخفیف ۹۹ درصدی یلدای بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 99 درصد تخفیف اولین خرید محصولات منتخب بازرگام را دریافت کنید. محصولات...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۹۹ درصد تخفیف اولین خرید محصولات منتخب بازرگام را دریافت کنید. محصولات منتخب بصورت روزانه تغییر می کنند. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
yalda99 مشاهده کد
94 بار استفاده شده

کد تخفیف ۵۰ درصدی خرید سیب از بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 درصد تخفیف خرید سیب از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ درصد تخفیف خرید سیب از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
szgh مشاهده کد
144 بار استفاده شده

کد تخفیف ۸۰ درصدی خرید پیاز از بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 80 درصد تخفیف خرید پیاز از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۸۰ درصد تخفیف خرید پیاز از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
pzdm مشاهده کد
71 بار استفاده شده

کد تخفیف ۵۰ درصدی سفارش میوه از بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 درصد تخفیف خرید سیب و انار از بازرگام دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ درصد تخفیف خرید سیب و انار از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
Sibnaar مشاهده کد
224 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی خرید و ارسال رایگان ماسک از بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف خرید و ارسال رایگان ماسک از بازرگام دریافت کنید....ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف خرید و ارسال رایگان ماسک از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
MASK مشاهده کد
39 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی خرید سیب از بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 هزار تومان تخفیف خرید سیب از فروشگاه اینترنتی بازرگام دریافت کنید....ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف خرید سیب از فروشگاه اینترنتی بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
siban مشاهده کد
27 بار استفاده شده

کد تخفیف ۵۰ درصدی خرید میوه از بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 درصد تخفیف تا سقف 15 هزار تومان از بازرگام دریافت کنید....ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ درصد تخفیف تا سقف ۱۵ هزار تومان از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
sibonar مشاهده کد
186 بار استفاده شده

کد تخفیف ۵۰ درصدی اولین خرید بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 درصد تخفیف تا سقف 14 هزار تومان و برای سفارش های...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ درصد تخفیف تا سقف ۱۴ هزار تومان و برای سفارش های بالای ۴۰ هزار تومان از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
Firstbuy مشاهده کد
58 بار استفاده شده

کد تخفیف ۵۰ درصدی اولین خرید بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 50 درصد تخفیف تا سقف 20 هزار تومان از بازرگام دریافت کنید....ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۵۰ درصد تخفیف تا سقف ۲۰ هزار تومان از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
ashena مشاهده کد
79 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۵ هزار تومانی بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 15 هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای 40 هزار تومان از...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۵ هزار تومان تخفیف برای سبدهای خرید بالای ۴۰ هزار تومان از بازرگام دریافت کنید. این کد تخفیف برای اولین خرید فعال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
insta مشاهده کد
141 بار استفاده شده

کدها و تخفیف‌های منقضی شده بازرگام

کد تخفیف ۴۰ هزار تومانی محصولات شیررضا بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 40 هزار تومان تخفیف خرید محصولات شیررضا از بازرگام دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۴۰ هزار تومان تخفیف خرید محصولات شیررضا از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
shirreza مشاهده کد
6 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۰۰ درصدی شکر تنظیم بازار بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 100 درصد تخفیف خرید شکر تنظیم بازار از بازرگام دریافت کنید. برای...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰۰ درصد تخفیف خرید شکر تنظیم بازار از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
shkrygn مشاهده کد
44 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 هزار تومان تخفیف از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
grota مشاهده کد
12 بار استفاده شده

کد تخفیف ۲۰ درصدی بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 20 درصد تخفیف از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۲۰ درصد تخفیف از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
NAZAR20 مشاهده کد
47 بار استفاده شده

کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی بازرگام

با استفاده از این کد تخفیف می توانید 10 هزار تومان تخفیف از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف...ادامه

با استفاده از این کد تخفیف می توانید ۱۰ هزار تومان تخفیف از بازرگام دریافت کنید. برای ذخیره کد تخفیف و مشاهده تخفیف بر روی «مشاهده کد» کلیک نمایید. خلاصه

نظر شما درباره این تخفیف؟
کد تخفیف تست شده است.
grfnc مشاهده کد
18 بار استفاده شده

درباره بازرگام:

از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ فروشگاه آنلاین بازرگام فعالیت خود را آغاز نمود. فعالیتی در حوزه ی توزیع آنلاین میوه در سراسر کشور که از شهر تهران آغاز گردیده است. با توجه به امکانات ایجاد شده توسط گروه تعاونی پیشگامان(بندر خشک، شرکت حمل و نقل توانمند، مجوز اپراتوری پست پیشگامان) مدیریت خدمات لجستیک به نحو احسن صورت می گیرد، به گونه ای که میوه ها از باغات مختلف تامین و پس از عملیات فرآوری و سورت در انبارها و سردخانه های پیشگامان با ظرفیت ۶۰۰۰۰ تن ذخیره سازی شده و با بسته بندی های مناسب توسط شرکت حمل و نقل به تهران و مراکز استانها ارسال می گردد. روند توزیع مویرگی نیز با تکیه بر مجوز اپراتور پست پیشگامان عملیاتی می شود.

اطلاعات تماس فروشگاه:

۰۲۱-۲۴۱۸ تلفن پشتیبانی