با ورود از طریق این لینک و شرکت در نظرسنجی سامسونگ، کد تخفیف ۷ روز اشتراک رایگان فیلیمو دریافت کنید. برای ورود به نظرسنجی بر روی “پیشنهاد تخفیف دار” کلیک و سپس بر روی ورود به سایت فروشگاه کلیک کنید.

برای مشاهده کد تخفیف بر روی مشاهده کد کلیک و سپس بر روی کپی کلیک نمایید تا کدتخفیف در کلیپ‌بورد تلفن‌همراه و یا کامپیوترتان ذخیره شود.

کدهای تخفیف ارائه شده در سایت متعلق به صاحب برند و یا فروشگاه می‌باشد.
مالک تخفیف هستم
گذارش مشکلات