اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کدهای تخفیف معتبر
در صورتی که یکی از کدها کار نکرد همه کدهای موجود را تست کنید.
امکان دارد کد برای بعضی از کاربران و در بعضی از شهرها کار نکند.
اکثرا برای ۳ سفر تا ۱۱ دی‌ماه

کد تخفیف ۱۰ هزارتومانی
بدون محدودیت سفر اول
هر کاربر یکبار استفاده
برای بعضی از کاربران
SNPiOS-L32LIL
 کد تخفیف ۱۰ درصدی
YLD-BBDFI
 کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی
snpios-wnuw2f
 کد تخفيف ۵۰ و ۳۰ درصدی
حداکثر تخفیف ۷ و ۵ هزار تومان
برخی اکانت‌های تهران
ST50N1
ST50N2
ST50N3
ST50N4

ST30N1
ST30N2
ST30N3
ST30N4
 کد تخفيف ۵۰ و ۲۰ درصدی 
حداکثر تخفیف ۴ تا ۲ هزار تومان
برخی اکانت‌های مشهد
SMA50
SMA30
SMA20
 کد تخفيف ۵۰ درصدی
حداکثر تخفیف ۴ هزار تومان
برخی اکانت‌های اصفهان
SH50N1
SH50N2

برای مشاهده کد تخفیف بر روی مشاهده کد کلیک و سپس بر روی کپی کلیک نمایید تا کدتخفیف در کلیپ‌بورد تلفن‌همراه و یا کامپیوترتان ذخیره شود.

کدهای تخفیف ارائه شده در سایت متعلق به صاحب برند و یا فروشگاه می‌باشد.
مالک تخفیف هستم
گذارش مشکلات