با عضویت در اپلیکیشن الوپیک از طریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه». می توآنید ۷۰۰۰ امتیاز باشگاه باشگاه مشتریان الوپیک دریافت و با استفاده از ۳۰۰۰ امتیاز یک کد تخفیف ۱۵ درصدی و با سقف تخفیف ۵۰ هزار تومان از آسیاتک دریافت کنید.

برای مشاهده کد تخفیف بر روی مشاهده کد کلیک و سپس بر روی کپی کلیک نمایید تا کدتخفیف در کلیپ‌بورد تلفن‌همراه و یا کامپیوترتان ذخیره شود.

کدهای تخفیف ارائه شده در سایت متعلق به صاحب برند و یا فروشگاه می‌باشد.
مالک تخفیف هستم
گذارش مشکلات