دریافت کد تخفیف در جشنواره ماه رمضان دلینو

روزانه یکبار با شرکت در جشنواره رمضان دلینو هر روز یک کد تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی با سقف تخفیف ۶ هزار تومان دریافت کنید.

ورود به جشنواره

برای مشاهده کد تخفیف بر روی مشاهده کد کلیک و سپس بر روی کپی کلیک نمایید تا کدتخفیف در کلیپ‌بورد تلفن‌همراه و یا کامپیوترتان ذخیره شود.

کدهای تخفیف ارائه شده در سایت متعلق به صاحب برند و یا فروشگاه می‌باشد.
مالک تخفیف هستم
گذارش مشکلات